Znajdź nas na Google Plus Znajdź nas na Facebook
Mapa strony Kontakt

UWOLNIJ SIĘ
Profesjonalnie leczymy uzależnienia

Bezpłatny punkt konsultacyjny

tel: 517 288 578 |

Wybierz odpowiedni turnus dla Twojego problemu.

Uzależnienie od leków lekomania Uzależnienie od leków lekomania Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od narkotyków Uzależnienie od narkotyków Motywacja i diagnoza Informacje Motywacja i diagnoza Informacje
Versusmed | Ośrodek terapii uzależnień w tym leczenia alkoholizmu / Warto wiedzieć

Gdzie leczyć uzależnienia?

Polski rynek usług medycznych posiada dziś dość szeroką ofertę skierowaną zarówno do osób uzależnionych, jak i do ich rodzin (osoby współuzależnione czy też dorosłe dzieci alkoholików).

Pomocy szukać można: 

 • Na czynnych całą dobę oddziałach terapii uzależnień - to stacjonarne placówki publicznej służby zdrowia, zwykle działające w strukturach Wojewódzkich Ośrodków Terapii Uzależnień. Leczenie bezpłatne.
 • W poradniach terapii uzależnień i współuzależnienia - działają zwykle w strukturach publicznych i niepublicznych zespołów opieki zdrowotnej. Leczenie bezpłatne.
 • W poradniach terapii uzależnień - działających zwykle w strukturach publicznych i niepublicznych zespołów opieki zdrowotnej. Tego typu poradnie oferują pomoc wyłącznie osobom uzależnionym. Leczenie bezpłatne.
 • W punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin - funkcjonują często w mniejszych miejscowościach; zakres ich działalności ogranicza się zwykle do motywowania do podjęcia leczenia oraz informowania osób uzależnionych i ich rodzin o możliwościach dotyczących leczenia (gdzie, kiedy, jak, na jakich warunkach). Konsultacje są bezpłatne.
 • W prywatnych ośrodkach leczenia uzależnień. Leczenie płatne.
 • W prywatnych klinikach leczenia uzależnień. Leczenie płatne.
 • W specjalistycznych gabinetach prywatnych. Leczenie płatne.


Ośrodki terapii uzależnień funkcjonują w Polsce w trzech podstawowych formach

Pierwsza z nich to publiczne ośrodki terapii uzależnień, placówki państwowe, realizujące kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia. Usługi w tego typu ośrodkach są bezpłatne. Cechą charakterystyczną jest jednak różny, ale zwykle dość długi czas oczekiwania na przyjęcie do oddziału zamkniętego/stacjonarnego. Niektóre z tych ośrodków przyjmują wyłącznie pacjentów uzależnionych od alkoholu, inne z kolei pacjentów uzależnionych zarówno od alkoholu (alkoholizm), gier, jak i leków.

Druga z form organizacyjnych to niepubliczne placówki leczenia uzależnień, funkcjonujące jako tzw. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Placówki tego typu oferują usługi zarówno płatne, jak i bezpłatne, realizowane w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Trzecia forma organizacji to Prywatne Ośrodki Leczenia Uzależnień. Placówki te oferują zwykle wyłącznie usługi pełnopłatne. W Polsce istnieje kilkanaście ośrodków terapii uzależnień prowadzących stacjonarne leczenie alkoholizmu, patologicznego hazardu, lekomanii, a także innych uzależnień. To na co warto zwracać uwagę, to fakt, iż działanie prywatnych ośrodków terapii alkoholizmu i innych uzależnień nie podlega żadnemu nadzorowi merytorycznemu. W niektórych z nich kadra nie posiada odpowiedniego, zgodnego ze standardami lecznictwa odwykowego, wykształcenia oraz koniecznych, potwierdzonych urzędowo kwalifikacji. Jednocześnie zaś te ośrodki prywatne, które zachowują właściwe standardy oferują leczenie w bardzo dobrych oraz kameralnych warunkach.

Zamierzając skorzystać z usług prywatnego ośrodka terapii uzależnień warto zwrócić uwagę na kilka niezwykle istotnych kwestii:

 • czy kadra ośrodka posiada odpowiednie kwalifikacje uprawniające leczenia alkoholizmu i innych uzależnień
 • czy ośrodek poddaje swoją pracę superwizji, czyli nadzorowi zewnętrznego superwizora PARPA
 • czy ośrodek specjalizuje się w leczeniu wybranych, określonych uzależnień (nie leczy "wszystkiego")
 • czy ośrodek oferuje odpowiednią opiekę medyczną (konsultacja lekarska kwalifikująca do przyjęcia, dostęp do konsultacji lekarskich w dalszym etapie terapii)
 • czy ośrodek wymaga przedstawienia wyników podstawowych badań laboratoryjnych, a jeśli nie to czy oferuje możliwość ich przeprowadzenia na zlecenie lekarza
 • czy ośrodek przejmuje kontrolę nad przyjmowaniem przez pacjentów ich własnych, oraz zleconych przez lekarza ośrodka leków
 • czy ośrodek podpisuje z pacjentem lub jego faktycznym opiekunem stosowną umowę, w której zobowiązuje się do wykonania zadań właściwych dla profesjonalnej terapii uzależnień

O firmie

Ośrodek Leczenia Uzależnień Kliniki Versusmed
jest jedną z nielicznych, prywatnych placówek, prowadzących leczenie alkoholizmu, patologicznego hazardu i lekomanii w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami. Kadra Ośrodka posiada państwowe, najwyższe kwalifikacje, uprawniające do leczenia uzależnień. Nasza praca w sposób systematyczny konsultowana jest z superwizorem terapii uzależnień.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aktualności

15.02.2015 Leczenie lekomanii w pigułce Podstawowe informacje na temat terapii uzależnienia od leków. Gdzie i jak leczy się lekomanię ? 

CZYTAJ WIĘCEJ

09.02.2015 Terapia par w ośrodku leczenia alkoholizmu cz.2 Druga część artykułu o wspólnej pracy z parą w ośrodkach leczenia alkoholizmu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt

Zadzwoń lub napisz.
Wiemy czym jest uzależnienie.

tel: 12 281 08 59 lub 505 251 858
e-mail: biuro@versusmed.pl

OK, ukryj informację Ta strona używa plików cookies (więcej informacji)