Znajdź nas na Google Plus Znajdź nas na Facebook
Mapa strony Kontakt

UWOLNIJ SIĘ
Profesjonalnie leczymy uzależnienia

Bezpłatny punkt konsultacyjny

tel: 12 281 08 59 | 505 251 858

Wybierz odpowiedni turnus dla Twojego problemu: Uzależnienie od leków lekomania Uzależnienie od leków lekomania Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od narkotyków Uzależnienie od narkotyków Motywacja i diagnoza Informacje Motywacja i diagnoza Informacje
Versusmed | Ośrodek terapii uzależnień w tym leczenia alkoholizmu / Warto wiedzieć

Gdzie leczyć uzależnienia?

Polski rynek usług medycznych posiada dziś dość szeroką ofertę skierowaną zarówno do osób uzależnionych, jak i do ich rodzin (osoby współuzależnione czy też dorosłe dzieci alkoholików).

Pomocy szukać można: 

 • Na czynnych całą dobę oddziałach terapii uzależnień - to stacjonarne placówki publicznej służby zdrowia, zwykle działające w strukturach Wojewódzkich Ośrodków Terapii Uzależnień. Leczenie bezpłatne.
 • W poradniach terapii uzależnień i współuzależnienia - działają zwykle w strukturach publicznych i niepublicznych zespołów opieki zdrowotnej. Leczenie bezpłatne.
 • W poradniach terapii uzależnień - działających zwykle w strukturach publicznych i niepublicznych zespołów opieki zdrowotnej. Tego typu poradnie oferują pomoc wyłącznie osobom uzależnionym. Leczenie bezpłatne.
 • W punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin - funkcjonują często w mniejszych miejscowościach; zakres ich działalności ogranicza się zwykle do motywowania do podjęcia leczenia oraz informowania osób uzależnionych i ich rodzin o możliwościach dotyczących leczenia (gdzie, kiedy, jak, na jakich warunkach). Konsultacje są bezpłatne.
 • W prywatnych ośrodkach leczenia uzależnień. Leczenie płatne.
 • W prywatnych klinikach leczenia uzależnień. Leczenie płatne.
 • W specjalistycznych gabinetach prywatnych. Leczenie płatne.


Ośrodki terapii uzależnień funkcjonują w Polsce w trzech podstawowych formach

Pierwsza z nich to publiczne ośrodki terapii uzależnień, placówki państwowe, realizujące kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia. Usługi w tego typu ośrodkach są bezpłatne. Cechą charakterystyczną jest jednak różny, ale zwykle dość długi czas oczekiwania na przyjęcie do oddziału zamkniętego/stacjonarnego. Niektóre z tych ośrodków przyjmują wyłącznie pacjentów uzależnionych od alkoholu, inne z kolei pacjentów uzależnionych zarówno od alkoholu (alkoholizm), gier, jak i leków.

Druga z form organizacyjnych to niepubliczne placówki leczenia uzależnień, funkcjonujące jako tzw. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Placówki tego typu oferują usługi zarówno płatne, jak i bezpłatne, realizowane w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Trzecia forma organizacji to Prywatne Ośrodki Leczenia Uzależnień. Placówki te oferują zwykle wyłącznie usługi pełnopłatne. W Polsce istnieje kilkanaście ośrodków terapii uzależnień prowadzących stacjonarne leczenie alkoholizmu, patologicznego hazardu, lekomanii, a także innych uzależnień. To na co warto zwracać uwagę, to fakt, iż działanie prywatnych ośrodków terapii alkoholizmu i innych uzależnień nie podlega żadnemu nadzorowi merytorycznemu. W niektórych z nich kadra nie posiada odpowiedniego, zgodnego ze standardami lecznictwa odwykowego, wykształcenia oraz koniecznych, potwierdzonych urzędowo kwalifikacji. Jednocześnie zaś te ośrodki prywatne, które zachowują właściwe standardy oferują leczenie w bardzo dobrych oraz kameralnych warunkach.

Zamierzając skorzystać z usług prywatnego ośrodka terapii uzależnień warto zwrócić uwagę na kilka niezwykle istotnych kwestii:

 • czy kadra ośrodka posiada odpowiednie kwalifikacje uprawniające leczenia alkoholizmu i innych uzależnień
 • czy ośrodek poddaje swoją pracę superwizji, czyli nadzorowi zewnętrznego superwizora PARPA
 • czy ośrodek specjalizuje się w leczeniu wybranych, określonych uzależnień (nie leczy "wszystkiego")
 • czy ośrodek oferuje odpowiednią opiekę medyczną (konsultacja lekarska kwalifikująca do przyjęcia, dostęp do konsultacji lekarskich w dalszym etapie terapii)
 • czy ośrodek wymaga przedstawienia wyników podstawowych badań laboratoryjnych, a jeśli nie to czy oferuje możliwość ich przeprowadzenia na zlecenie lekarza
 • czy ośrodek przejmuje kontrolę nad przyjmowaniem przez pacjentów ich własnych, oraz zleconych przez lekarza ośrodka leków
 • czy ośrodek podpisuje z pacjentem lub jego faktycznym opiekunem stosowną umowę, w której zobowiązuje się do wykonania zadań właściwych dla profesjonalnej terapii uzależnień

O firmie

Ośrodek Leczenia Uzależnień Kliniki Versusmed
jest jedną z nielicznych, prywatnych placówek, prowadzących leczenie alkoholizmu, patologicznego hazardu i lekomanii w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami. Kadra Ośrodka posiada państwowe, najwyższe kwalifikacje, uprawniające do leczenia uzależnień. Nasza praca w sposób systematyczny konsultowana jest z superwizorem terapii uzależnień.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aktualności

15.02.2015 Leczenie lekomanii w pigułce Podstawowe informacje na temat terapii uzależnienia od leków. Gdzie i jak leczy się lekomanię ? 

CZYTAJ WIĘCEJ

09.02.2015 Terapia par w ośrodku leczenia alkoholizmu cz.2 Druga część artykułu o wspólnej pracy z parą w ośrodkach leczenia alkoholizmu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt

Zadzwoń lub napisz.
Wiemy czym jest uzależnienie.

tel: 12 281 08 59 lub 505 251 858
e-mail: biuro@versusmed.pl

OK, ukryj informację Ta strona używa plików cookies (więcej informacji)