Znajdź nas na Google Plus Znajdź nas na Facebook
Mapa strony Kontakt

UWOLNIJ SIĘ
Profesjonalnie leczymy uzależnienia

Bezpłatny punkt konsultacyjny

tel: 517 288 578 |

Wybierz odpowiedni turnus dla Twojego problemu.

Uzależnienie od leków lekomania Uzależnienie od leków  lekomania Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od narkotyków Uzależnienie od narkotyków Motywacja i diagnoza Informacje Motywacja i diagnoza Informacje
Versusmed | Ośrodek terapii uzależnień w tym leczenia alkoholizmu / Warto wiedzieć

Dyskretne leczenie alkoholizmu

Anonimowość - fanaberia VIP-ów, czy uzasadniona potrzeba ?

 

U wielu osób, rozważających podjęcie terapii odwykowej, hasło „ośrodek leczenia alkoholizmu” wzbudza potężne obawy. Obawy te związane są jednak nie tyle ze stereotypami dotyczącymi placówek leczniczych i ze wszystkim, co rzekomo może tam spotkać osobę uzależnioną. Dotyczą natomiast coraz częściej właśnie kwestii dyskrecj i anonimowości. Leczeni przez nas Pacjenci opowiadają niejednokrotnie historię własnych wątpliwości, która pokazuje, jak mocno obawa o zachowanie anonimowości potrafi wpływać na decyzję o podjęciu leczenia w ośrodku. Wiele osób boryka się z problemem uzależnienia samotnie, niepotrzebnie odkłada moment rozpoczęcia leczenia, lub nawet nigdy nie dociera do profesjonalnej placówki, obawiając się, że pobyt w tego typu miejscu zdemaskuje ich problem szeroko w środowisku i negatywnie wpłynie na niektóre sfery życia. Szczególnie mocno obawy te dotyczą sfery zawodowej. Czy są uzasadnione ? Na początku chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, iż osoby uzależnione mają tendencję do katastrofizowania wyobrażeń na temat tego, w jaki sposób otoczenie zareaguje na ich leczenie i dojrzałą skąd inąd decyzję o uporządkowaniu swojego życia. Doświadczenia naszych Pacjentów wskazują jednoznacznie, że bardzo często przełożeni czy pracodawcy gotowi są wspierać ich w procesie terapii (np. przez dostosowanie rytmu pracy do leczenia) i doceniają inicjatywę podjętą w celu poradzenia sobie z problemem. Bardzo dużo zależy tu od sposobu, w jaki osoba uzależniona przedstawi sytuację i jakie zobowiązania wobec pracodawcy podejmie.
Terapeutom nie wolno jednak negować, czy bagatelizować tego, że zdarzają się sytuacje, w których „upublicznienie” faktu podjęcia terapii w ośrodku leczenia alkoholizmu może zaowocować negatywnymi konsekwencjami. Obawy Pacjentów nie zawsze więc stanowią fanaberię VIP-ów, chcących dla zasady leczyć się anonimowo, cokolwiek to znaczy. Stereotypy dotyczące alkoholizmu ciągle są w społeczeństwie żywe, a część ról społecznych, czy zawodowych, jakie realizują osoby uzależnione jest szczególnie podatna na „stygmatyzowanie” z powodu uzależnienia, (które czasem, dopiero poprzez podjęcie leczenia, zostaje ujawnione).
Postaramy się przedstawić krótko, na jaki rodzaj dyskrecji mogą liczyć Pacjenci, podejmując leczenie odwykowe i w jakim stopniu mogą leczyć jest anonimowe:

  • kadra ośrodka zobowiązana jest do zachowania tajemnicy zawodowej, obejmującej zarówno dane personalne osób leczonych, ich rozpoznanie, jak i przebieg leczenia
  • dostęp do dokumentacji medycznej w ośrodkach mają jedynie upoważnieni do tego z racji obowiązków zawodowych pracownicy
  • na zwolnieniu lekarskim, przedstawianym pracodawcy, nie figuruje obecnie statystyczny symbol choroby, na którą leczył się Pacjent
  • informacji na temat przebiegu leczenia Pacjenta ośrodki mogą udzielać, bez zgody leczonego, wyłącznie wtedy, jeżeli jest to instytucja ustawowo powołana do nadzorowania w określonym wypadkach terapii (kurator sądowy, sąd itd.) Informacji udziela się  na wniosek pisemny instytucji.
  • bez zgody Pacjenta ośrodek nie ma prawa udzielać żadnych informacji nawet najbliższej rodzinie (chyba, że Pacjent upoważni placówkę do kontaktowania się z wybranymi członkami rodziny)
  • nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej oraz wytycznych związanych z ochroną danych osobowych zagrożone jest bardzo konkretnymi sankcjami i karami
  • wszyscy Pacjenci, spotykający się ze sobą w trakcie leczenia, zobowiązują się w pisemnym kontrakcie do zachowania dyskrecji i nieujawniania danych personalnych współpacjentów, oraz żadnych faktów ujawnionych w trakcie leczenia

 

Opisane wyżej standardy, realizujące prawo Pacjenta do dyskrecji w obszarze tak intymnym, jak stan zdrowia i leczenie, realizowane są w placówkach odwykowych już od dawna. Problemem bywa czasem to, że Pacjenci nie są świadomi tego stanu rzeczy oraz swoich praw.
Część obaw u osób rozważających zgłoszenie się do ośrodka leczenia alkoholizmu związana jest także z brakiem zaufania co do dyskrecji tych, z którymi przyjdzie się spotkać na terapii. Zwracamy jednak uwagę na fakt, iż zasadniczo Pacjenci szanują zobowiązanie do zachowania tajemnicy informacji dotyczących innych, ponieważ sami takowej oczekują. W przypadkach, w których osoba rozważająca leczenie odwykowe doświadcza szczególnie silnych obaw dotyczących poufności swojej terapii, a także ma realne powody, by równie szczególnie zadbać o dyskrecję leczenia - pozostaje rozważenie terapii w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień. Ośrodki te, jeśli działają wg standardów, zobowiązane są do przestrzegania wszystkich, wymienionych wyżej zasad. Zwykle też leczą mniejszą liczbę Pacjentów i nie są komórką dużej placówki leczniczej. W jakiś sposoób wpływa to na szeroko pojętą anonimowość. 
Doświadczenie wskazuje jednak, iż sytuacji, w których podejmowanie szczególnych kroków służących zachowaniu dyskrecji leczenia jest naprawdę niewiele. Zwykle okazuje się, że katastroficzne antycypacje potencjalnych Pacjentów związane są raczej z osobistym wstydem, podsycanym stereotypami, i niekoniecznie racjonalnymi przekonaniami na temat tego, w jaki sposób środowisko zareaguje na fakt podjęcia leczenia. Anonimowe leczenie uzależnienia gwarantują zaś w zasadzie wszystkie placówki odwykowe.

O firmie

Ośrodek Leczenia Uzależnień Kliniki Versusmed
jest jedną z nielicznych, prywatnych placówek, prowadzących leczenie alkoholizmu, patologicznego hazardu i lekomanii w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami. Kadra Ośrodka posiada państwowe, najwyższe kwalifikacje, uprawniające do leczenia uzależnień. Nasza praca w sposób systematyczny konsultowana jest z superwizorem terapii uzależnień.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aktualności

15.02.2015 Leczenie lekomanii w pigułce Podstawowe informacje na temat terapii uzależnienia od leków. Gdzie i jak leczy się lekomanię ? 

CZYTAJ WIĘCEJ

09.02.2015 Terapia par w ośrodku leczenia alkoholizmu cz.2 Druga część artykułu o wspólnej pracy z parą w ośrodkach leczenia alkoholizmu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt

Zadzwoń lub napisz.
Wiemy czym jest uzależnienie.

tel: 12 281 08 59 lub 505 251 858
e-mail: biuro@versusmed.pl

OK, ukryj informację Ta strona używa plików cookies (więcej informacji)