Znajdź nas na Google Plus Znajdź nas na Facebook
Mapa strony Kontakt

UWOLNIJ SIĘ
Profesjonalnie leczymy uzależnienia

Bezpłatny punkt konsultacyjny

tel: 12 281 08 59 | 505 251 858

Wybierz odpowiedni turnus dla Twojego problemu: Uzależnienie od leków lekomania Uzależnienie od leków  lekomania Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od narkotyków Uzależnienie od narkotyków Motywacja i diagnoza Informacje Motywacja i diagnoza Informacje
Versusmed | Ośrodek terapii uzależnień w tym leczenia alkoholizmu / Warto wiedzieć

Dyskretne leczenie alkoholizmu

Anonimowość - fanaberia VIP-ów, czy uzasadniona potrzeba ?

 

U wielu osób, rozważających podjęcie terapii odwykowej, hasło „ośrodek leczenia alkoholizmu” wzbudza potężne obawy. Obawy te związane są jednak nie tyle ze stereotypami dotyczącymi placówek leczniczych i ze wszystkim, co rzekomo może tam spotkać osobę uzależnioną. Dotyczą natomiast coraz częściej właśnie kwestii dyskrecj i anonimowości. Leczeni przez nas Pacjenci opowiadają niejednokrotnie historię własnych wątpliwości, która pokazuje, jak mocno obawa o zachowanie anonimowości potrafi wpływać na decyzję o podjęciu leczenia w ośrodku. Wiele osób boryka się z problemem uzależnienia samotnie, niepotrzebnie odkłada moment rozpoczęcia leczenia, lub nawet nigdy nie dociera do profesjonalnej placówki, obawiając się, że pobyt w tego typu miejscu zdemaskuje ich problem szeroko w środowisku i negatywnie wpłynie na niektóre sfery życia. Szczególnie mocno obawy te dotyczą sfery zawodowej. Czy są uzasadnione ? Na początku chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, iż osoby uzależnione mają tendencję do katastrofizowania wyobrażeń na temat tego, w jaki sposób otoczenie zareaguje na ich leczenie i dojrzałą skąd inąd decyzję o uporządkowaniu swojego życia. Doświadczenia naszych Pacjentów wskazują jednoznacznie, że bardzo często przełożeni czy pracodawcy gotowi są wspierać ich w procesie terapii (np. przez dostosowanie rytmu pracy do leczenia) i doceniają inicjatywę podjętą w celu poradzenia sobie z problemem. Bardzo dużo zależy tu od sposobu, w jaki osoba uzależniona przedstawi sytuację i jakie zobowiązania wobec pracodawcy podejmie.
Terapeutom nie wolno jednak negować, czy bagatelizować tego, że zdarzają się sytuacje, w których „upublicznienie” faktu podjęcia terapii w ośrodku leczenia alkoholizmu może zaowocować negatywnymi konsekwencjami. Obawy Pacjentów nie zawsze więc stanowią fanaberię VIP-ów, chcących dla zasady leczyć się anonimowo, cokolwiek to znaczy. Stereotypy dotyczące alkoholizmu ciągle są w społeczeństwie żywe, a część ról społecznych, czy zawodowych, jakie realizują osoby uzależnione jest szczególnie podatna na „stygmatyzowanie” z powodu uzależnienia, (które czasem, dopiero poprzez podjęcie leczenia, zostaje ujawnione).
Postaramy się przedstawić krótko, na jaki rodzaj dyskrecji mogą liczyć Pacjenci, podejmując leczenie odwykowe i w jakim stopniu mogą leczyć jest anonimowe:

  • kadra ośrodka zobowiązana jest do zachowania tajemnicy zawodowej, obejmującej zarówno dane personalne osób leczonych, ich rozpoznanie, jak i przebieg leczenia
  • dostęp do dokumentacji medycznej w ośrodkach mają jedynie upoważnieni do tego z racji obowiązków zawodowych pracownicy
  • na zwolnieniu lekarskim, przedstawianym pracodawcy, nie figuruje obecnie statystyczny symbol choroby, na którą leczył się Pacjent
  • informacji na temat przebiegu leczenia Pacjenta ośrodki mogą udzielać, bez zgody leczonego, wyłącznie wtedy, jeżeli jest to instytucja ustawowo powołana do nadzorowania w określonym wypadkach terapii (kurator sądowy, sąd itd.) Informacji udziela się  na wniosek pisemny instytucji.
  • bez zgody Pacjenta ośrodek nie ma prawa udzielać żadnych informacji nawet najbliższej rodzinie (chyba, że Pacjent upoważni placówkę do kontaktowania się z wybranymi członkami rodziny)
  • nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej oraz wytycznych związanych z ochroną danych osobowych zagrożone jest bardzo konkretnymi sankcjami i karami
  • wszyscy Pacjenci, spotykający się ze sobą w trakcie leczenia, zobowiązują się w pisemnym kontrakcie do zachowania dyskrecji i nieujawniania danych personalnych współpacjentów, oraz żadnych faktów ujawnionych w trakcie leczenia

 

Opisane wyżej standardy, realizujące prawo Pacjenta do dyskrecji w obszarze tak intymnym, jak stan zdrowia i leczenie, realizowane są w placówkach odwykowych już od dawna. Problemem bywa czasem to, że Pacjenci nie są świadomi tego stanu rzeczy oraz swoich praw.
Część obaw u osób rozważających zgłoszenie się do ośrodka leczenia alkoholizmu związana jest także z brakiem zaufania co do dyskrecji tych, z którymi przyjdzie się spotkać na terapii. Zwracamy jednak uwagę na fakt, iż zasadniczo Pacjenci szanują zobowiązanie do zachowania tajemnicy informacji dotyczących innych, ponieważ sami takowej oczekują. W przypadkach, w których osoba rozważająca leczenie odwykowe doświadcza szczególnie silnych obaw dotyczących poufności swojej terapii, a także ma realne powody, by równie szczególnie zadbać o dyskrecję leczenia - pozostaje rozważenie terapii w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień. Ośrodki te, jeśli działają wg standardów, zobowiązane są do przestrzegania wszystkich, wymienionych wyżej zasad. Zwykle też leczą mniejszą liczbę Pacjentów i nie są komórką dużej placówki leczniczej. W jakiś sposoób wpływa to na szeroko pojętą anonimowość. 
Doświadczenie wskazuje jednak, iż sytuacji, w których podejmowanie szczególnych kroków służących zachowaniu dyskrecji leczenia jest naprawdę niewiele. Zwykle okazuje się, że katastroficzne antycypacje potencjalnych Pacjentów związane są raczej z osobistym wstydem, podsycanym stereotypami, i niekoniecznie racjonalnymi przekonaniami na temat tego, w jaki sposób środowisko zareaguje na fakt podjęcia leczenia. Anonimowe leczenie uzależnienia gwarantują zaś w zasadzie wszystkie placówki odwykowe.

O firmie

Ośrodek Leczenia Uzależnień Kliniki Versusmed
jest jedną z nielicznych, prywatnych placówek, prowadzących leczenie alkoholizmu, patologicznego hazardu i lekomanii w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami. Kadra Ośrodka posiada państwowe, najwyższe kwalifikacje, uprawniające do leczenia uzależnień. Nasza praca w sposób systematyczny konsultowana jest z superwizorem terapii uzależnień.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aktualności

15.02.2015 Leczenie lekomanii w pigułce Podstawowe informacje na temat terapii uzależnienia od leków. Gdzie i jak leczy się lekomanię ? 

CZYTAJ WIĘCEJ

09.02.2015 Terapia par w ośrodku leczenia alkoholizmu cz.2 Druga część artykułu o wspólnej pracy z parą w ośrodkach leczenia alkoholizmu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt

Zadzwoń lub napisz.
Wiemy czym jest uzależnienie.

tel: 12 281 08 59 lub 505 251 858
e-mail: biuro@versusmed.pl

OK, ukryj informację Ta strona używa plików cookies (więcej informacji)