Znajdź nas na Google Plus Znajdź nas na Facebook
Mapa strony Kontakt

UWOLNIJ SIĘ
Profesjonalnie leczymy uzależnienia

Bezpłatny punkt konsultacyjny

tel: 517 288 578 |

Wybierz odpowiedni turnus dla Twojego problemu.

Uzależnienie od leków lekomania Uzależnienie od leków  lekomania Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od narkotyków Uzależnienie od narkotyków Motywacja i diagnoza Informacje Motywacja i diagnoza Informacje
Versusmed | Ośrodek terapii uzależnień w tym leczenia alkoholizmu / Lekomania | Uzależnienia od środków nasennych, przeciwbólowych i innych

Zespół odstawienia leków przeciwbólowych

Uzależnienie od leków przeciwbólowych - zespół odstawienia

W poprzednich artykułach pisaliśmy o specyfice leków przeciwbólowych w kontekście potencjalnego uzależnienia oraz o rozwoju nałogu, który może pojawić się po spełnieniu określonych warunków (charakterystyka psychologiczna przyjmującego w przypadku nienarkotycznych leków przeciwbólowych, oraz odpowiednio długie przyjmowanie leku w przypadku opioidowych leków przeciwbólowych). Tym razem chcielibyśmy skupić się na opisaniu jednego z zasadniczych czynników powodujących potężne problemy w samodzielnym wychodzeniu z uzależnienia (a także stwarzającym realne zagrożenie dla zdrowia i życia), czyli tzw. zespole odstawienia. Lekowy zespół abstynencyjny pojawia się u osób, u których rozwinęły się już cechy uzależnienia, oraz - co naturalne - proces wzrostu tolerancji. Chemiczna substancja czynna, stanowiąca zasadniczą część składową przyjmowanego leku, na tyle mocno wkomponowała się już w procesy biochemiczne organizmu, że spadek jej poziomu we krwi, a tym bardziej całkowity brak, doprowadza do szeregu nieprzyjemnych i niejednokrotnie groźnych objawów fizycznych i psychicznych. Kompleks tych objawów nazywamy właśnie zespołem odstawienia.

Pisząc o lekach przeciwbólowych podzieliliśmy je na dwie zasadnicze grupy: nienarkotyczne oraz narkotyczne. Podział ten ma zasadnicze znaczenie także wtedy, kiedy mówimy o lekowym zespole abstynencyjnym. Od razu bowiem wyjaśnić trzeba, że nienarkotyczne leki przeciwbólowe, z racji swojej specyfiki chemicznej, nawet przyjmowane stosunkowo długo i w wysokich dawkach, nie powodują klasycznego zespołu odstawienia. Na poziomie fizycznym zmniejszanie dawek tego typu leków lub całkowite odstawienie, może niekiedy powodować swego rodzaju nadwrażliwość na bodźce bólowe (nawet bardzo naturalne i o niewielkim natężeniu) lub złudzenia odczuwania bólu. Wiąże się to ze wzrostem produkcji prostaglandyn, pośredniczących w odczuwaniu bólu. Substancja ta, poprzez systematyczne przyjmowanie leków przeciwbólowych, była dotychczas blokowana, niejako „odzwyczajając” organizm od rejestrowania bólu, często jakiegokolwiek. W przypadku nienarkotycznych leków przeciwbólowych możemy więc mówić raczej o quasi zespole odstawiennym, mającym swe źródło i demonstrującym się raczej w sferze psychicznej. Dla osoby psychicznie uzależnionej od tego typu leków mimo, że odstawienie to nie powoduje poważnych perturbacji na poziomie biologicznym, sama świadomość przyjmowania mniejszej dawki, lub odstawienia, powodować może liczne nieprzyjemne objawy, takie jak np. psychofizyczne napięcie, lęk, myślowe obsesje związane z nierealistycznym zagrożeniem, czy możliwością doświadczenia bólu. Jeśli dodać do tego fakt, iż od nienarkotycznych leków przeciwbólowych psychicznie uzależniają się osoby znajdujące się w kryzysowym momencie swojego życia lub charakteryzujący się kruchą psychiką - jasne jest, iż nawet tego typu „zespół odstawienia” może być przez nie doświadczany jako mocno obciążający. Obciążający do tego stopnia, że decydują się wrócić do przyjmowania leków w starym, destrukcyjnym modelu.

Klasyczny, obiektywnie silny i niejednokrotnie zagrażający zdrowiu, a nawet życiu zespół odstawienia pojawia się natomiast u tych wszystkich, którzy uzależnili się od narkotycznych, opioidowych leków przeciwbólowych. Przypomnijmy, że leki te, z racji swojej specyfiki chemicznej, bardzo szybko i bardzo głęboko wkomponowują się w biochemiczne funkcjonowanie organizmu, powodując niezwykle silne uzależnienie fizyczne (psychiczne oczywiście też). Z tego właśnie powodu szereg objawów odstawiennych demonstruje się tu właśnie na płaszczyźnie czysto fizycznej, biologicznej. Szok, jakiego doznaje organizm w momencie, w którym obniża się dawka przyjmowanego leku, porównać możnaby, bez zbytniej przesady, do biologicznego tornada. Nie oznacza to jednak, iż osoby uzależnione od opioidów doświadczają wyłącznie fizycznych objawów odstawiennych. Psychiczne także będą tu występowały i stanowić będą jednocześnie wypadkową licznych zaburzeń na poziomie biochemicznym, jak i naturalnych reakcji psychicznych na doświadczany, potężny dyskomfort.

Wśród objawów odstawiennych wymienić można m.in:
niepokój, agresję, rozdrażnienie, lęk, zmiany nastroju, zaburzenia snu w postaci bezsenności lub zaburzeń ciągłości snu, utrata apetytu, łzawieniem z oczu, wysięki z nosa, dreszcze, łącznie z tzw. „gęsią skórką”, rozszerzenie źrenic, bóle brzucha, wymioty i biegunkę, skoki ciśnienia o dużej amplitudzie, dolegliwości bólowe (zwłaszcza bóle stawowo - mięśniowe) itd. Jak wspominaliśmy wcześniej, u osób głęboko uzależnionych, a także u tych, które doświadczają innych problemów ze zdrowiem - tego typu objawy mogą stanowić równie poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Intensywność objawów zespołu odstawienia w przypadku uzależnienia od narkotycznych leków przeciwbólowych powoduje tym samym, iż niezwykle ryzykowne, i często skazane na klęskę pozostają samodzielne próby uwolnienia się od nałogu. Chorzy narażają się na niezwykle przykre przeżycia oraz demotywujące porażki. Każda osoba uzależniona od tego typu specyfików powinna podjąć działania służące wyjściu z nałogu współpracując bezwzględnie z interdyscyplinarnym zespołem specjalistów, składających się z lekarzy oraz psychoterapeutów. Zapewni to nie tylko podstawowe bezpieczeństwo zdrowotne, najwyższy, możliwy komfort „przeżycia” tego trudnego okresu, ale i zwiększy znacząco szanse na trwałe poradzenie sobie z problemem uzależnienia. Tym bardziej, że zaburzenia biochemicznej równowagi organizmu będą odzywać się także po zakończeniu intensywnej fazy zespołu odstawienia. Oczywiście w mniej zagrażającej i mniej dotkliwej formie, ale jednak.

W kolejnym artykule skupimy się w związku z tym na specyfice procesu leczenia uzależnienia lekowego.

O firmie

Ośrodek Leczenia Uzależnień Kliniki Versusmed
jest jedną z nielicznych, prywatnych placówek, prowadzących leczenie alkoholizmu, patologicznego hazardu i lekomanii w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami. Kadra Ośrodka posiada państwowe, najwyższe kwalifikacje, uprawniające do leczenia uzależnień. Nasza praca w sposób systematyczny konsultowana jest z superwizorem terapii uzależnień.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aktualności

15.02.2015 Leczenie lekomanii w pigułce Podstawowe informacje na temat terapii uzależnienia od leków. Gdzie i jak leczy się lekomanię ? 

CZYTAJ WIĘCEJ

09.02.2015 Terapia par w ośrodku leczenia alkoholizmu cz.2 Druga część artykułu o wspólnej pracy z parą w ośrodkach leczenia alkoholizmu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt

Zadzwoń lub napisz.
Wiemy czym jest uzależnienie.

tel: 12 281 08 59 lub 505 251 858
e-mail: biuro@versusmed.pl

OK, ukryj informację Ta strona używa plików cookies (więcej informacji)