Znajdź nas na Google Plus Znajdź nas na Facebook
Mapa strony Kontakt

UWOLNIJ SIĘ
Profesjonalnie leczymy uzależnienia

Bezpłatny punkt konsultacyjny

tel: 517 288 578 |

Wybierz odpowiedni turnus dla Twojego problemu.

Uzależnienie od leków lekomania Uzależnienie od leków lekomania Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od narkotyków Uzależnienie od narkotyków Motywacja i diagnoza Informacje Motywacja i diagnoza Informacje
Versusmed | Ośrodek terapii uzależnień w tym leczenia alkoholizmu / Lekomania | Uzależnienia od środków nasennych, przeciwbólowych i innych

Uzależnienie od leków przeciwbólowych

Nie od dziś raporty i badania wskazują, iż Polacy są narodem poważnie nadużywającym leków przeciwbólowych. Sam w sobie fakt ten nie świadczy jeszcze o poważnym problemie, ale jasnym jest realne zagrożenie powstaniem fizycznego i chemicznego uzależnienia od tego typu farmaceutyków.

Leki przeciwbólowe blokują docieranie do mózgu informacji o bólu, niezaprzeczalnie więc ich przyjmowanie wiąże się z odczuwaniem dużej ulgi a nawet przyjemności. Szczególnie mocno korzyści tych doświadczają osoby, które przez dłuższy czas zmagają się z silnym bólem lub doświadczają bólu o mniejszej intensywności, ale często. Trudno nie zauważyć, że impulsem do przyjmowania leków przeciwbólowych, nawet przy niewielkim natężeniu bólu, jest dzisiaj rzeczywistość wymagająca od nas nieustającej efektywności i funkcjonowania na najwyższych obrotach.

Niezależnie jednak od przyczyn, które skłaniają nas do przyjmowania leków przeciwbólowych, faktem jest, iż mają one dwa oblicza: to lepsze, związane z uzyskiwaną za ich pośrednictwem ulgą, oraz to gorsze - związane z poważnym zagrożeniem wystąpienia skutków ubocznych i uzależnień w przypadku przedłużającego się i niekontrolowanego zażywania.

Wśród leków przeciwbólowych wyróżniamy dwie, zasadnicze grupy:

 • leki nienarkotyczne, czyli m.in. popularne specyfiki przyjmowane zwykle według własnego uznania i niewymagające recepty lekarskiej (Diklofenac, Paracetamol, Aspiryna, Ibuprofen, Ketoprofen, Naproxen itd). Mają one oczywiście słabsze działanie, niż leki narkotyczne, i nie powodują uzależnienia. Fizycznego. Psychiczna zależność jest możliwa (i już rozpoznawana), niosąc ze sobą zagrożenie powikłań fizycznych, występujących na skutek stałego przyjmowania i przedawkowywania.

  U osób borykających się z problemami natury psychicznej, powstają niejednokrotnie destrukcyjne przekonania, nadające lekom przeciwbólowym tej grupy magiczne właściwości. Przekonania, a nie realne zależności natury biologicznej. Jest to twierdzenie o tyle istotne, iż wiele osób uzależnionych psychicznie od nienarkotykowych leków przeciwbólowych kontynuuje ich przyjmowanie m.in z lęku przed konsekwencjami odstawienia. Tymczasem problem tkwi….w głowie. 

  Działanie nienarkotycznych leków przeciwbólowych polega przede wszystkim na hamowaniu cyklooksygenazy - enzymu koniecznego do wytwarzania nasilających odczuwanie bólu prostaglandyn. W związku z tym swego rodzaju odcięcie się od jakichkolwiek bodźców bólowych, wynikające ze stałego i nadmiernego przyjmowania środków przeciwbólowych, może co najwyżej spowodować specyficzną nadwrażliwość na tego typu sygnały płynące z ciała. Będzie się ona oczywiście demonstrowała przy próbach zmniejszania dawek lub całkowitego odstawienia leków. 

  Trudno tu jednak mówić o zależności fizycznej, w związku z czym wychodzenie z uzależnienia od leków przeciwbólowych nienarkotycznych związane jest przede wszystkim z psychoterapią. Towarzysząca leczeniu opieka lekarska będzie tu bardziej skoncentrowana na likwidowaniu skutków chemicznego zatrucia organizmu i powstałych w efekcie zaburzeń.
 • leki narkotyczne, czyli opioidowe (zawierające np. kodeinę, morfinę, buprenorfinę, tramadol) . To grupa leków o silnym lub bardzo silnym działaniu, charakteryzująca się ponadto zdolnością do wyjątkowo szybkiego znoszenia bólu. Dodatkowo leki te mają swego rodzaju komponentę uspokajającą, co stanowi dla niektórych dodatkowy, dla innych zaś zasadniczy ich walor. Ze względu na skład chemiczny i specyfikę działania leki te dostępne są wyłącznie na receptę lekarską i ordynowane w bardzo określonych wypadkach (nowotwory, wyjątkowo silne bóle, bóle pooperacyjne). Podstawową zasadą bezpiecznego przyjmowania tego typu leków jest stosowanie się ściśle do zaleceń lekarskich (dawka, częstotliwość, okres przyjmowania), możliwie jak najkrótszy czas przyjmowania oraz odstawianie leków poprzez kontrolowane przez specjalistę zmniejszanie dawek. Specyfika chemiczna narkotykowych leków przeciwbólowych powoduje bowiem stosunkowo szybkie i głębokie uzależnienie, tak fizyczne, jak i psychiczne. Przy tego typu lekach (Kodeina, Dihydrokodeina, Tramal, Petydyna, Morfina, Metadon, Oksykodon, Buprenorfina) objawy uzależnienia, wynikające z systematycznego przyjmowania leków (nawet jeśli stosowane są w przepisanej dawce) pojawiają się często dużo wcześniej, zanim wystąpią pierwsze, fizyczne skutki uboczne,
  w postaci upośledzenia funkcjonowania organizmu. 

  Wysoki potencjał uzależniający tych leków powoduje, że nawet osoby, które stosunkowo wcześnie dostrzegają szkodliwą dla siebie zależność od leku - nie potrafią samodzielnie go odstawić. Próby zmniejszania dawek, lub przerwania leczenia powodują bowiem wystąpienie wyjątkowo nieprzyjemnego zespołu odstawiennego, czyli pakietu objawów fizycznych i psychicznych, pojawiających się w efekcie zaburzenia swego rodzaju biochemicznej równowagi organizmu. Przy poważnym, długotrwałym i opartym o wysokie dawki uzależnieniu objawy te mogą nawet stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. 

  Dramat osób uzależnionych od narkotycznych leków przeciwbólowych polega niejednokrotnie na tym, iż stały się one ofiarami sytuacji, w której - aby leczyć inne dolegliwości, musiały przyjmować tak silne i uzależniające specyfiki. Dramat polega także na tym, iż niejednokrotnie walcząc z rozpoznanym już u siebie uzależnieniem i wkładając w tę walkę wszystkie siły, nie są w stanie poradzić sobie z zespołem odstawienia, który bywa tu naprawdę wyjątkowo ciężki. Inaczej więc, niż w przypadku uzależnienia od nienarkotycznych leków przeciwbólowych - tutaj proces leczenia rozpocząć powinien się od medycznej detoksykacji/odtrucia organizmu i ustabilizowania problemów natury biologicznej, potem zaś kontynuowany metodą psychoterapii uzależnienia. Innymi słowy - terapia uzależnienia od narkotycznych leków przeciwbólowych bezwzględnie i od początku prowadzona powinna być dwutorowo, we współpracy z psychoterapeutą oraz lekarzem.

 

W kolejnym artykule postaramy się przybliżyć Wam informacje na temat skutków ubocznych uzależnienia od leków oraz rozwiniętych objawów samego uzależnienia, jak i objawów zespołu odstawienia.

O firmie

Ośrodek Leczenia Uzależnień Kliniki Versusmed
jest jedną z nielicznych, prywatnych placówek, prowadzących leczenie alkoholizmu, patologicznego hazardu i lekomanii w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami. Kadra Ośrodka posiada państwowe, najwyższe kwalifikacje, uprawniające do leczenia uzależnień. Nasza praca w sposób systematyczny konsultowana jest z superwizorem terapii uzależnień.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aktualności

15.02.2015 Leczenie lekomanii w pigułce Podstawowe informacje na temat terapii uzależnienia od leków. Gdzie i jak leczy się lekomanię ? 

CZYTAJ WIĘCEJ

09.02.2015 Terapia par w ośrodku leczenia alkoholizmu cz.2 Druga część artykułu o wspólnej pracy z parą w ośrodkach leczenia alkoholizmu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt

Zadzwoń lub napisz.
Wiemy czym jest uzależnienie.

tel: 12 281 08 59 lub 505 251 858
e-mail: biuro@versusmed.pl

OK, ukryj informację Ta strona używa plików cookies (więcej informacji)