Znajdź nas na Google Plus Znajdź nas na Facebook
Mapa strony Kontakt

UWOLNIJ SIĘ
Profesjonalnie leczymy uzależnienia

Bezpłatny punkt konsultacyjny

tel: 517 288 578 |

Wybierz odpowiedni turnus dla Twojego problemu.

Uzależnienie od leków lekomania Uzależnienie od leków  lekomania Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od narkotyków Uzależnienie od narkotyków Motywacja i diagnoza Informacje Motywacja i diagnoza Informacje
Versusmed | Ośrodek terapii uzależnień w tym leczenia alkoholizmu / Lekomania | Uzależnienia od środków nasennych, przeciwbólowych i innych

Leki przeciwbólowe - rozwój choroby

Uzależnienie od leków przeciwbólowych - rozwój choroby.

W poprzednim artykule zwracaliśmy uwagę na fakt, iż leki przeciwbólowe charakteryzują się wysokim potencjałem uzależniającym, czyli wystarczy stosunkowo krótki czas przyjmowania określonych dawek, by wystąpiły pierwsze objawy zależności. Jak wspominaliśmy jednak, dostrzec można wyraźną różnicę w specyfice działania nienarkotykowych i narkotykowych leków przeciwbólowych. Nienarkotykowe leki przeciwbólowe stwarzają oczywiście potencjalne zagrożenie uzależnieniem, ale doświadczenia i obserwacje wskazują, że do jego wystąpienia potrzebnych jest kilka dość specyficznych czynników, niekoniecznie związanych z czysto chemicznym wpływem leku na naszą biologię i psychikę. Podstawowym czynnikiem będzie tu charakterystyka psychologiczna osoby, która leki te przyjmuje. W populacji uzależnionych od nienarkotykowych leków przeciwbólowych nadzwyczaj często znaleźć można osoby, które rozpoczynając systematyczne przyjmowanie leków znajdowały się w stanie zaburzenia szeroko pojętej równowagi psychicznej (objawy kompulsji,obsesji,stany lękowe,stany chronicznego napięcia). Doświadczane trudności, mimo że natury psychicznej, powodowały niejednokrotnie impulsy bólowe (bóle głowy, napięciowe bóle mięśni, bóle z obszaru układu pokarmowego), o uporczywym, ale jednak umiarkowanym natężeniu. Sięganie po powszechnie dostępne analgetyki dawało w takich przypadkach naturalną ulgę. Ulgę podwójnie docenianą, przez osoby doświadczające sporo lęku i napięcia. Charakterystyka psychologiczna niejednokrotnie powoduje w takich przypadkach bardzo niebezpieczny mechanizm, który możnaby określić mianem antycypacyjnego lęku przed wystąpieniem bólu, lub innych nieprzyjemnych objawów w chwili zmniejszenia dawek, lub odstawienia leku. Stwarza to tendencję do coraz bardziej systematycznego przyjmowania leków, oraz - co oczywiste - stopniowego zwiększania dawek. 

Ponieważ działanie nienarkotycznych leków przeciwbólowych polega przede wszystkim na hamowaniu cyklooksygenazy, - enzymu koniecznego do wytwarzania nasilających odczuwanie bólu prostaglandyn, niejednokrotnie dochodzi do wytworzenia kolejnego, pogłębiającego problem, mechanizmu. Osoba, która chronicznie, poprzez deficyt prostaglandyn odcina się od odczuwania jakichkolwiek impulsów bólowych, popaść może w swojego rodzaju nadwrażliwość na nie, pojawiająca się w momencie obniżania dawek leku lub odstawiania. Jeśli dodamy do tego opisaną wcześniej specyfikę funkcjonowania psychicznego, oczywistym staje się fakt, iż osoba taka nie tylko o wiele mocniej reagować zacznie na naturalne poniekąd, bólowe lub quasibólowe impulsy z ciała, ale także będzie miała tendencję do lękowego ich interpretowania i przeżywania. W tym momencie dochodzi już niestety do wytworzenia się destrukcyjnego, błędnego koła, podtrzymującego model stałego przyjmowania leków, oraz uniemożliwiającego niejednokrotnie samodzielne poradzenie sobie z problemem. Mówimy o problemie, ponieważ na takim etapie rozwoju uzależnienia od leków (możemy już w ten sposób nazwać to, do czego doszło) dają o sobie znać liczne konsekwencje zdrowotne przyjmowania nienarkotycznych leków przeciwbólowych, które są przecież związkami chemicznymi. Ich stałe przyjmowanie, niejednokrotnie w potężnych dawkach, w sposób naturalny powoduje upośledzenie funkcjonowania organizmu i pojawienie się szeregu zdrowotnych zaburzeń wtórnych. Na tym etapie rozwoju problemu, osoba stosująca nienarkotyczne leki przeciwbólowe wymaga już wsparcia profesjonalnego, aby skutecznie i bez zbędnych trudności oraz zagrożeń, poradzić sobie z tym psychicznym, ale mocno oddziałującym także na zdrowie fizyczne, uzależnieniem.

Nieco inaczej rozwój uzależnienia przebiega u osób stosujących narkotyczne leki przeciwbólowe (opioidy). Nie bez przyczyny uznaje się, iż jest to grupa leków dedykowanych do leczenia szczególnego rodzaju bólu, pod ścisłą kontrolą lekarza, oraz przez najkrótszy, możliwy okres. Wiąże się to z ich niezwykle wysokim potencjałem uzależniającym, wynikającym ze specyfiki oddziaływania substancji czynnych tego typu leków na organizm. Narkotyczne leki przeciwbólowe tak mocno wpływają na zmiany biochemii naszego ciała, że stosunkowo szybko dochodzi tu do „przyzwyczajenia” organizmu do obecności określonych substancji, co z kolei wpływa na rozwój tzw. tolerancji. Zjawisko to polega na tym, iż osoba przyjmująca narkotyczne leki przeciwbólowe zaczyna stopniowo potrzebować coraz większych dawek leku, aby uzyskać pożądany efekt. W sposób naturalny przełoży się to więc na przyjmowanie coraz większych dawek leku, lub zwiększanie częstotliwości przyjmowania. Często na tym etapie już bez kontroli lekarza, lub nawet wbrew jego zaleceniom. Myślę, że nie trzeba specjalnie przekonywać, iż w tym momencie uruchamia się proces dramatycznego pogłębiania się fizycznej zależności organizmu od leku. Proces „wkomponowywania” lekowej chemii w biochemię organizmu postępuje, tolerancja cały czas wzrasta, dawki lub częstotliwość przyjmowania (albo jedno i drugie) niebezpiecznie galopują. Niepokojącym, ale mocno diagnostycznym sygnałem osiągnięcia tej niebezpiecznej granicy są pierwsze problemy z uzyskaniem dostępu do leku (w nieterapeutycznej już dawce), oraz wynikające z nich próby „naciągania” lekarzy na recepty, leczenie się u wielu lekarzy, wyłudzanie recept od bliskich, znajomych, próby zakupienia leków z nieoficjalnego obiegu itd.

Siła oddziaływania narkotycznych leków przeciwbólowych na organizm powoduje, iż systematyczne przedłużanie okresu przyjmowania oraz zwiększanie dawek dość szybko zaczyna powodować realne problemy w życiu. Problemy te związane są nie tylko z koniecznością wkładania wysiłku w „organizację” leku, ale także z zaburzeniami w funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalnym (problemy z koncentracją, przyswajaniem informacji, wahania nastrojów, potężne spadki nastroju wynikające ze zmniejszania się poziomu substancji we krwi, stany lękowe natury biochemicznej oraz wynikające z troski o dostępność leku itd.) Oczywistym jest, że sytuacja ta doprowadza także do pojawienia się problemów w codziennym funkcjonowaniu - wykonywaniu obowiązków zawodowych, czy ról rodzinnych. Nie bez znaczenia jest tu także fakt, iż przyjmowanie przez dłuższy czas i w większych dawkach tego typu leków powoduje najzwyczajniej w świecie pojawienie się problemów zdrowotnych, z zagrożeniem życia włącznie (m.in. wrzody żołądka, upośledzenia funkcji wątroby lub nerek, u astmatyków nasilenie skurcz oskrzeli, zaburzenia ciśnienia krwi, czynności serca, oddychania i funkcji układu trawiennego ).

Pierwsze próby zmniejszenia dawek lub odstawienia tego typu leków zwykle podejmowane są w momencie, w którym zaczynają demonstrować się pierwsze objawy przedawkowania. Problem polega jednak na tym, iż z racji swojej chemicznej siły rażenia moment ten naznaczony już jest objawami patologicznej zależności. W efekcie osoba świadomie rejestrująca swój problem z lekami, podejmująca równie świadomą decyzję o zaprzestaniu przyjmowania specyfiku - konfrontowana jest z tak masywnymi objawami zespołu odstawienia, że stosunkowo szybko zarzuca pomysł (a często i nadzieję) na poradzenie sobie z problemem. Zespół odstawienia rozumiemy tu jako cały konglomerat nieprzyjemnych, czasem zaś groźnych objawów fizycznych i psychicznych, jakie pojawiają się u osoby uzależnione w chwili, w której w organizmie spada zwykłe natężenie substancji chemicznej (czyli leku), lub jest ona całkowicie nieobecna. Jak wspominaliśmy wyżej, narkotyczne leki przeciwbólowe na bardzo głębokich poziomach wkomponowują się w biochemię organizmu. W związku z tym proces odstawienia powoduje potężne perturbacje, których objawy są nie tylko subiektywnie (w odczuciu pacjenta), ale całkowicie obiektywnie trudne do przetrwania. I groźne. Poziom dyskomfortu i lęku, przeżywany przez osobę próbującą samodzielnie zmniejszać dawki lub odstawić lek, jest tak potężny, iż nie ma ona szans na przetrwanie go, dlatego też najczęściej po prostu wraca do przyjmowania leku. Przebieg zespołu odstawienia w uzależnieniu od narkotycznych leków przeciwbólowych jest na tyle poważny, że znajduje odzwierciedlenie nawet w laboratoryjnych badaniach diagnostycznych. Pojawia się tu więc konieczność (bo to już nie jest li tylko kwestia komfortu, ale bezpieczeństwa), by proces radzenia sobie z uzależnieniem od tego typu analgetyków bezwzględnie rozpocząć pod kontrolą specjalistów, w tym wypadku lekarzy i psychoterapeutów uzależnień.

Więcej o objawach odstawiennych w przebiegu uzależnienia od leków oraz o leczeniu zależności w kolejnym artykule.

O firmie

Ośrodek Leczenia Uzależnień Kliniki Versusmed
jest jedną z nielicznych, prywatnych placówek, prowadzących leczenie alkoholizmu, patologicznego hazardu i lekomanii w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami. Kadra Ośrodka posiada państwowe, najwyższe kwalifikacje, uprawniające do leczenia uzależnień. Nasza praca w sposób systematyczny konsultowana jest z superwizorem terapii uzależnień.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aktualności

15.02.2015 Leczenie lekomanii w pigułce Podstawowe informacje na temat terapii uzależnienia od leków. Gdzie i jak leczy się lekomanię ? 

CZYTAJ WIĘCEJ

09.02.2015 Terapia par w ośrodku leczenia alkoholizmu cz.2 Druga część artykułu o wspólnej pracy z parą w ośrodkach leczenia alkoholizmu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt

Zadzwoń lub napisz.
Wiemy czym jest uzależnienie.

tel: 12 281 08 59 lub 505 251 858
e-mail: biuro@versusmed.pl

OK, ukryj informację Ta strona używa plików cookies (więcej informacji)