Znajdź nas na Google Plus Znajdź nas na Facebook
Mapa strony Kontakt

UWOLNIJ SIĘ
Profesjonalnie leczymy uzależnienia

Bezpłatny punkt konsultacyjny

tel: 517 288 578 |

Wybierz odpowiedni turnus dla Twojego problemu.

Uzależnienie od leków lekomania Uzależnienie od leków  lekomania Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od narkotyków Uzależnienie od narkotyków Motywacja i diagnoza Informacje Motywacja i diagnoza Informacje
Versusmed | Ośrodek terapii uzależnień w tym leczenia alkoholizmu / Lekomania | Uzależnienia od środków nasennych, przeciwbólowych i innych

Leczenie lekomanii

 

Leczenie lekomanii (uzależnienia od leków nasennych, uspokajających, przeciwbólowych) to temat ważny, szczególnie w kontekście danych, wskazujących na to, że liczba uzależnionych systematycznie rośnie. Analizując ofertę kierowaną do osób nadużywających leków uwagę zwraca fakt, że na liście placówek odwykowych próżno szukać ośrodka specjalizującego się wyłącznie w leczeniu uzależnienia od leków. Powoduje to spore zamieszenie i szereg wątpliwości dotyczących tego, gdzie i w jaki sposób profesjonalnie leczyć lekomanię. Wielu Pacjentów zgłaszających się na terapię sygnalizowało, że bardzo długo odnosili wrażenie istnienia białej plamy w tym obszarze. Wrażenie jest jednak złudne, ponieważ - wbrew pozorom - istnieje całkiem bogata oferta pomocy dla osób uzależnionych od leków. Problem polega raczej na braku odpowiedniej informacji oraz na braku wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób powinno przebiegać leczenie lekomanii. Chcielibyśmy w niniejszym artykule wypełnić tą lukę.

Na początku musimy jednak zatrzymać się nad tematem samego uzależnienia od leków. Trzeba rozumieć tą chorobę - jej przebieg oraz skutki jakie wywołuje, by we właściwy sposób i we właściwych miejscach szukać koniecznej pomocy. Strategia leczenia lekomanii powinna być bowiem uzależniona od indywidualnej specyfiki choroby, czyli dostosowana do konkretnego przypadku. Uzależnienie uzależnieniu nierówne - i to jest pierwsza rzecz, o której powinniśmy pamiętać w kontekście leczenia. Różne obrazy choroby i jej przebiegu wynikają z kilku czynników: rodzaju przyjmowanych leków, wysokości stosowanych dawek, okresu przez jaki osoba uzależniona nadużywa farmaceutyków, poziomu zatrucia chemią, ogólnego stanu zdrowia osoby uzależnionej itd.


Lekomania, ale jaka - czyli od czego zależy zasadniczy przebieg leczenia ?


Ważne by wiedzieć, że klasyczne, pełnoobjawowe uzależnienie od leków to w istocie zaburzenie składające się z dwóch typów uzależnienia – psychicznego i fizycznego. Zależność psychiczną rozumiemy tu jako subiektywne poczucie, że lek przynosi określone, pożądane korzyści, a normalne funkcjonowanie nie jest bez niego możliwe. Powoduje to naturalną koncentrację zarówno na samym leku, jak i na wszystkim co zabezpiecza jego stałą dostępność. W sposób oczywisty pojawia się także paniczny niejednokrotnie lęk przed ewentualnym brakiem leku, czy koniecznością obniżenia standardowo przyjmowanych dawek. „Psychiczność” tego typu uzależnienia oznacza, że w rzeczywistości zarówno korzyści jakie odczuwa osoba uzależniona w ten sposób, jak i trudne do zniesienia objawy odstawienia leku, czy zmniejszenia dawki – nie są powodowane jego realnym wpływem na funkcjonowanie organizmu, ale wynikają z subiektywnych przekonań osoby, która lek przyjmuje. Mimo, że nie rozwija się tu biochemiczna zależność od substancji, w uzależnieniu psychicznym także możemy mieć do czynienia ze specyficznym wzrostem tolerancji (potrzeba przyjmowania coraz większych dawek) i szkodami zdrowotnymi wynikającymi z nadużywania chemii, która nigdy nie jest obojętna dla organizmu.

Pod pewnymi względami jest to oczywiście zaburzenie mniej destrukcyjne, niż uzależnienie chemiczne, tym niemniej jednak potrafi ono w sposób wyraźny niszczyć życie i powodować pogłębiające się straty. Ważne jest także by pamiętać, że psychiczna lekomania nie jest, wbrew pozorom, prosta do zatrzymania, a wychodzenie z tego typu uzależnienia nie zależy wyłącznie od decyzji, woli i tak zwanego samozaparcia chorego. Lekomania psychiczna wymaga profesjonalnego leczenia. Specyfiką tego leczenia jest oczywiście to, że koncentruje się ono zasadniczo na oddziaływaniach psychoterapeutycznych. Interwencje medyczne nie są w tym wypadku konieczne, ponieważ nie wykształciła się fizyczna zależność od substancji psychoaktywnej. W niektórych przypadkach stosuje się dodatkowo farmakoterapię stabilizującą nastrój, czy przeciwlękową – jako uzupełnienie i wsparcie psychoterapii.
Na koniec warto jeszcze dodać, że uzależnienie zawierające wyłącznie komponent psychiczny zdarza się dość rzadko. Zwykle rozpoznajemy w takich wypadkach psychiczne uzależnienie od nienarkotycznych leków przeciwbólowych, czy uspokajających.

Znacznie częściej, w przypadku rozpoznania uzależnienia od leków, mamy do czynienia z zaburzeniem zawierającym w sobie oba komponenty – psychiczny i fizyczny. Oznacza to, że oprócz wszystkiego, co opisaliśmy już wyżej, zasadniczym elementem choroby jest tu fizyczna zależność od przyjmowanego leku lub leków. Zażywana przez dłuższy czas substancja psychoaktywna na tyle mocno wkomponowuje się w biochemię organizmu, że z czasem dochodzi do swoistego „przyzwyczajenia” do leku i wzrostu tolerancji. Osoba przyjmująca lek zaczyna potrzebować coraz większych dawek, by osiągnąć pożądany efekt. Tym sposobem rozpoczyna się bardzo niebezpieczny i stale pogłębiający się proces zatruwania organizmu i przyzwyczajania go do stałej obecności określonej substancji psychoaktywnej we krwi. Ten etap rozwoju uzależnienia od leków demonstruje się już występowaniem zespołu odstawienia. Zespół ten to konglomerat licznych, nieprzyjemnych i groźnych dla zdrowia objawów (fizycznych i psychicznych), które pojawiają się każdorazowo, gdy osoba uzależniona próbuje odstawić leki lub zmniejszyć ich dawkę. Leczenie lekomanii, która zawiera w sobie oba komponenty – zależność psychiczną i zależność fizyczną – w sposób naturalny musi więc przebiegać nieco inaczej, niż leczenie, o jakim wspominaliśmy opisując uzależnienie wyłącznie psychiczne. Obok psychoterapii, od samego początku, leczenie prowadzone jest także przez lekarzy. Ze względu na fizyczną zależność od leku oraz zmiany jakie zaszły w funkcjonowaniu organizmu, zadaniem podstawowym staje się w tym przypadku pomoc w radzeniu sobie z objawami zespołu odstawienia, odtrucie organizmu oraz stabilizowanie wszystkich innych, zaburzonych funkcji. Tego typu uzależnienie, demonstrujące się zarówno na płaszczyźnie psychicznej jak i fizycznej, zdarza się zdecydowanie częściej. W związku z tym moglibyśmy powiedzieć, że zasadniczo lekomanię leczy się dwutorowo – oddziaływaniami psychoterapeutycznymi i medycznymi jednocześnie.


Jak przebiega leczenie uzależnienia od leków i ile trwa leczenie lekomanii ?


Zasadniczo leczenie tego typu uzależnienia rozpoczyna się od konsultacji lekarskiej, w trakcie której specjalista ocenia ogólny stan Pacjenta, stopień zaawansowania choroby, prawdopodobną intensywność zespołu odstawienia i inne, potencjalne zagrożenia natury medycznej. Od decyzji lekarza właśnie zależy gdzie i w jakiej formie powinien odbywać się pierwszy etap leczenia lekomanii, obejmujący: odtrucie, pomoc w radzeniu sobie z objawami zespołu odstawienia, i podstawowe stabilizowanie psychofizycznego stanu Pacjenta. W niektórych przypadkach konieczne okazuje się skierowanie Pacjenta na szpitalny oddział toksykologii (przy zagrażającym zdrowiu i życiu zatruciu lekami). Część Pacjentów otrzymuje także zalecenie hospitalizacji nie tyle ze względu na poziom zatrucia, ile raczej na przewidywany, ciężki przebieg zespołu odstawienia i inne, towarzyszące uzależnieniu problemy zdrowotne.Pierwszy etap leczenia lekomanii można także odbywać w ośrodkach leczenia uzależnień oraz ambulatoryjnie, w warunkach domowych (Pacjent pozostaje w domu, systematycznie konsultując się z lekarzem i stosując się do jego zaleceń). Nasilenie uzależnienia, stan Pacjenta i ewentualne zagrożenia natury medycznej stają się tu podstawą do wskazania adekwatnej formy leczenia.

Drugi etap leczenia lekomanii realizowany jest po przeprowadzeniu podstawowego odtrucia, ustąpieniu ostrych objawów zespołu odstawienia i wstępnym ustabilizowaniu psychofizycznego stanu pacjenta. Na tym etapie włączane są już oddziaływania edukacyjne i psychoterapeutyczne. Pacjent poznaje specyfikę swojej choroby oraz rozpoczyna terapię uzależnienia, ze szczególnym uwzględnieniem psychicznego aspektu choroby. W leczeniu uzależnienia od leków niezwykle ważne jest, by wiedzieć w jaki sposób choroba będzie się demonstrowała w przyszłości, w jaki sposób radzić sobie z tzw. głodem lekowym, czy innymi trudnościami, jakie mogą pojawić się, szczególnie na wczesnych etapach zdrowienia.
Ważne by zaznaczyć, że na tym etapie ciągle kontynuowany jest proces odtruwania organizmu i stabilizowania stanu pacjenta. Zdarza się również, że Pacjent pracujący już terapeutycznie, ciągle jeszcze pozostaje w procesie odstawiania leków lub jest suplementowany innymi farmaceutykami niż te, od których był uzależniony. To jak długo w przebiegu leczenia trwa samo odstawianie leków i radzenie sobie z objawami zespołu odstawienia (już nie ostrego, ale ciągle demonstrującego się) zależy w sposób zasadniczy od tego jak długo, w jakich dawkach i jakiego rodzaju leki przyjmował Pacjent.

Trzeci etap terapii uzależnienia od leków to już taki rodzaj pracy, który moglibyśmy określić mianem „uczenia się życia na trzeźwo” - bez leków. Zwykle Pacjent pozostaje wtedy pod opieką terapeuty, w trybie ambulatoryjnym (systematyczne wizyty w poradni) i uczy się radzić sobie z problemami, jakich doświadcza w swoim codziennym życiu bez leków. W razie potrzeby także na tym etapie leczenia Pacjent może i powinien korzystać z konsultacji lekarskich.

Podsumowując - warto wiedzieć, że leczenie uzależnienia od leków to nie tylko oddziaływania medyczne. Odtrucie i podstawowe opanowanie zależności fizycznej to ważny, ale nie jedyny element pracy. Uzależnienie to także komponent psychiczny, niezwykle silny i mający ogromny wpływ na ewentualne powodzenie lub fiasko leczenia. W związku z tym terapia powinna być prowadzona równolegle, jako połączenie oddziaływań medycznych i psychoterapeutycznych. Lekomania to poważny problem, jak każde uzależnienie. W związku ze specyfiką chemiczną leków i siłą ich oddziaływania na organizm, na psychikę - leczenie bywa żmudne i wymaga czasu. Ważne, by zdawać sobie sprawę z tego, że sam proces odtruwania, schodzenia z leków i podstawowego stabilizowania organizmu zajmuje kilka tygodni. Dalsza praca, czyli psychoterapia uzależnienia i nauka funkcjonowania bez pomocy leków również wymaga czasu. Podejmując decyzję o leczeniu lekomanii należy założyć, że pełna realizacja programu terapeutycznego potrwa co najmniej 12 miesięcy. Większa część terapii realizowana jest jednak w trybie ambulatoryjnym, nie koliduje więc w żaden sposób z normalnym funkcjonowaniem w codziennym życiu. Warto zaznaczyć też, pisząc o wielomiesięcznej terapii, że pierwszych, wyraźnych korzyści z leczenia i poprawy samopoczucia oraz stanu zdrowia Pacjent doświadcza już na etapie odtruwania i odstawiania leków.


Gdzie leczyć lekomanię ?


Pierwszy etap leczenia, skoncentrowany na odtruciu, stabilizacji stanu psychofizycznego, odstawianiu leków i radzeniu sobie z objawami zespołu abstynencyjnego - w zależności od stanu Pacjenta i stopnia zaawansowania choroby może być przeprowadzony:

  • na oddziele szpitalnym
  • w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień
  • ambulatoryjnie (w warunkach domowych, pod kontrolą lekarza)

Drugi etap leczenia lekomanii, czyli podstawowy program terapii uzależnienia realizowany może być:

  • w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień
  • w poradni leczenia uzależnień (tryb ambulatoryjny)

Trzeci etap terapii realizuje się najczęściej wyłącznie w trybie ambulatoryjnym.

O firmie

Ośrodek Leczenia Uzależnień Kliniki Versusmed
jest jedną z nielicznych, prywatnych placówek, prowadzących leczenie alkoholizmu, patologicznego hazardu i lekomanii w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami. Kadra Ośrodka posiada państwowe, najwyższe kwalifikacje, uprawniające do leczenia uzależnień. Nasza praca w sposób systematyczny konsultowana jest z superwizorem terapii uzależnień.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aktualności

15.02.2015 Leczenie lekomanii w pigułce Podstawowe informacje na temat terapii uzależnienia od leków. Gdzie i jak leczy się lekomanię ? 

CZYTAJ WIĘCEJ

09.02.2015 Terapia par w ośrodku leczenia alkoholizmu cz.2 Druga część artykułu o wspólnej pracy z parą w ośrodkach leczenia alkoholizmu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt

Zadzwoń lub napisz.
Wiemy czym jest uzależnienie.

tel: 12 281 08 59 lub 505 251 858
e-mail: biuro@versusmed.pl

OK, ukryj informację Ta strona używa plików cookies (więcej informacji)