Znajdź nas na Google Plus Znajdź nas na Facebook
Mapa strony Kontakt

UWOLNIJ SIĘ
Profesjonalnie leczymy uzależnienia

Bezpłatny punkt konsultacyjny

tel: 517 288 578 |

Wybierz odpowiedni turnus dla Twojego problemu.

Uzależnienie od leków lekomania Uzależnienie od leków lekomania Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od narkotyków Uzależnienie od narkotyków Motywacja i diagnoza Informacje Motywacja i diagnoza Informacje
Versusmed | Ośrodek terapii uzależnień w tym leczenia alkoholizmu / Ośrodek leczenia uzależnień

Program terapeutyczny Ośrodka

Poniżej przedstawiamy Państwu schemat programu terapeutycznego naszego ośrodka: 

Program terapeutyczny ośrodka opracowany jest zgodnie z aktualnymi standardami Oznacza to, iż opiera się on na najnowszych osiągnięciach nauki i wykorzystuje najbardziej wartościowe oraz efektywne doświadczenia terapeutyczne.
Terapia prowadzona jest zarówno w trybie indywidualnym, jak i grupowym, przy czym zawsze dostosowujemy jej ramy organizacyjne do potrzeb i możliwości Pacjenta. Każda osoba podejmująca leczenie w naszym ośrodku objęta jest opieką konkretnego terapeuty, z którym pracuje od początku do końca turnusu. Zapewniamy także konsultacje lekarza ogólnego oraz lekarza psychiatry. W uzasadnionych przypadkach w leczenie pacjenta włączona zostaje farmakoterapia (leki), stosowana jako element wspierający wychodzenie z uzależnienia.

Główne elementy programu terapeutycznego dla osób uzależnionych:

 • diagnoza (nie tylko uzależnienia, ale i problemów towarzyszących)
 • motywowanie (część Pacjentów wymaga pracy nad zbudowaniem lub wzmocnieniem osobistej motywacji do podjęcia zmian)
 • blok edukacyjny (Pacjenci zdobywają podstawową wiedzę o swojej chorobie, jej przebiegu, objawach, z którymi będą się konfrontować po opuszczeniu ośrodka, sposobach radzenia sobie z zagrożeniami itd. )
 • blok warsztatowy (Pacjenci, w odniesieniu do osobistej sytuacji, pracują nad rozpoznanymi problemami z obszaru uzależnienia np. nad radzeniem sobie z głodem alkoholowym, lekowym, narkotykowym etc. )
 • blok treningowy (treningi umiejętności wspierających wychodzenie z uzależnienia np. Trening odmawiania picia)
 • praca nad problemami wykraczającymi poza samo uzależnienie (np. zaburzone relacje rodzinne)
 • planowanie zmian, których wprowadzenie, po opuszczeniu ośrodka, wspierać będzie wychodzenie z uzależnienia
 • przygotowanie Planu zdrowienia, czyli działań związanych z kontynuowaniem procesu leczenia po opuszczeniu ośrodk

 

W przypadku osób leczących uzależnienie od leków lub narkotyków dodatkowym elementem programu jest kontynuacja procesu stabilizowania stanu psychicznego i fizycznego oraz kontynuowanie detoksykacji. 


Celem zasadniczym programu jest to, aby osoba leczona:

 • rozpoznała swoją chorobę
 • zbudowała wewnętrzną motywację do leczenia i zdrowienia
 • wiedziała w jaki sposób choroba będzie przejawiała się po opuszczeniu ośrodka
 • rozpoznawała sytuacje zagrażające zdrowieniu i abstynencji
 • umiała radzić sobie z zagrożeniami
 • zapoczątkowała proces rozwiązywania innych niż uzależnienie, ważnych problemów
 • posiadała realny i zindywidualizowany plan dalszego leczenia i gruntowania zmianGłówne elementy programu dla osób pijących szkodliwie:

 • diagnoza - w trakcie której precyzyjnie określamy rozpoznanie oraz identyfikujemy problemy, z którymi się borykasz
 • analiza destrukcyjnego modelu picia, powodującego negatywne konsekwencje
 • rozpoznawanie przekonań i zachowań podtrzymujących destrukcyjny model picia
 • budowanie nowego, bezpiecznego modelu picia
 • trening zachowań wspierających utrzymanie pożądanych zmian
 • budowanie osobistego planu dalszego zdrowienia (co robić? w jaki sposób? gdzie?)

Celem zasadniczym programu jest to, aby osoba leczona:

 • rozpoznała osobiste, destrukcyjne nawyki związane z piciem
 • rozpoznała przekonanie i zachowania, które przyczyniły się do tego, że używała alkoholu w sposób szkodliwy
 • znalazła, z pomocą terapeuty, taki model picia, który nie będzie powodował zagrożeń i negatywnych konsekwencji w  życiu


O firmie

Ośrodek Leczenia Uzależnień Kliniki Versusmed
jest jedną z nielicznych, prywatnych placówek, prowadzących leczenie alkoholizmu, patologicznego hazardu i lekomanii w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami. Kadra Ośrodka posiada państwowe, najwyższe kwalifikacje, uprawniające do leczenia uzależnień. Nasza praca w sposób systematyczny konsultowana jest z superwizorem terapii uzależnień.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aktualności

15.02.2015 Leczenie lekomanii w pigułce Podstawowe informacje na temat terapii uzależnienia od leków. Gdzie i jak leczy się lekomanię ? 

CZYTAJ WIĘCEJ

09.02.2015 Terapia par w ośrodku leczenia alkoholizmu cz.2 Druga część artykułu o wspólnej pracy z parą w ośrodkach leczenia alkoholizmu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt

Zadzwoń lub napisz.
Wiemy czym jest uzależnienie.

tel: 12 281 08 59 lub 505 251 858
e-mail: biuro@versusmed.pl

OK, ukryj informację Ta strona używa plików cookies (więcej informacji)