Znajdź nas na Google Plus Znajdź nas na Facebook
Mapa strony Kontakt

UWOLNIJ SIĘ
Profesjonalnie leczymy uzależnienia

Bezpłatny punkt konsultacyjny

tel: 12 281 08 59 | 505 251 858

Wybierz odpowiedni turnus dla Twojego problemu: Uzależnienie od leków lekomania Uzależnienie od leków lekomania Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od narkotyków Uzależnienie od narkotyków Motywacja i diagnoza Informacje Motywacja i diagnoza Informacje
Versusmed | Ośrodek terapii uzależnień w tym leczenia alkoholizmu / Ośrodek leczenia uzależnień

Program terapeutyczny Ośrodka

Poniżej przedstawiamy Państwu schemat programu terapeutycznego naszego ośrodka: 

Program terapeutyczny ośrodka opracowany jest zgodnie z aktualnymi standardami Oznacza to, iż opiera się on na najnowszych osiągnięciach nauki i wykorzystuje najbardziej wartościowe oraz efektywne doświadczenia terapeutyczne.
Terapia prowadzona jest zarówno w trybie indywidualnym, jak i grupowym, przy czym zawsze dostosowujemy jej ramy organizacyjne do potrzeb i możliwości Pacjenta. Każda osoba podejmująca leczenie w naszym ośrodku objęta jest opieką konkretnego terapeuty, z którym pracuje od początku do końca turnusu. Zapewniamy także konsultacje lekarza ogólnego oraz lekarza psychiatry. W uzasadnionych przypadkach w leczenie pacjenta włączona zostaje farmakoterapia (leki), stosowana jako element wspierający wychodzenie z uzależnienia.

Główne elementy programu terapeutycznego dla osób uzależnionych:

 • diagnoza (nie tylko uzależnienia, ale i problemów towarzyszących)
 • motywowanie (część Pacjentów wymaga pracy nad zbudowaniem lub wzmocnieniem osobistej motywacji do podjęcia zmian)
 • blok edukacyjny (Pacjenci zdobywają podstawową wiedzę o swojej chorobie, jej przebiegu, objawach, z którymi będą się konfrontować po opuszczeniu ośrodka, sposobach radzenia sobie z zagrożeniami itd. )
 • blok warsztatowy (Pacjenci, w odniesieniu do osobistej sytuacji, pracują nad rozpoznanymi problemami z obszaru uzależnienia np. nad radzeniem sobie z głodem alkoholowym, lekowym, narkotykowym etc. )
 • blok treningowy (treningi umiejętności wspierających wychodzenie z uzależnienia np. Trening odmawiania picia)
 • praca nad problemami wykraczającymi poza samo uzależnienie (np. zaburzone relacje rodzinne)
 • planowanie zmian, których wprowadzenie, po opuszczeniu ośrodka, wspierać będzie wychodzenie z uzależnienia
 • przygotowanie Planu zdrowienia, czyli działań związanych z kontynuowaniem procesu leczenia po opuszczeniu ośrodk

 

W przypadku osób leczących uzależnienie od leków lub narkotyków dodatkowym elementem programu jest kontynuacja procesu stabilizowania stanu psychicznego i fizycznego oraz kontynuowanie detoksykacji. 


Celem zasadniczym programu jest to, aby osoba leczona:

 • rozpoznała swoją chorobę
 • zbudowała wewnętrzną motywację do leczenia i zdrowienia
 • wiedziała w jaki sposób choroba będzie przejawiała się po opuszczeniu ośrodka
 • rozpoznawała sytuacje zagrażające zdrowieniu i abstynencji
 • umiała radzić sobie z zagrożeniami
 • zapoczątkowała proces rozwiązywania innych niż uzależnienie, ważnych problemów
 • posiadała realny i zindywidualizowany plan dalszego leczenia i gruntowania zmianGłówne elementy programu dla osób pijących szkodliwie:

 • diagnoza - w trakcie której precyzyjnie określamy rozpoznanie oraz identyfikujemy problemy, z którymi się borykasz
 • analiza destrukcyjnego modelu picia, powodującego negatywne konsekwencje
 • rozpoznawanie przekonań i zachowań podtrzymujących destrukcyjny model picia
 • budowanie nowego, bezpiecznego modelu picia
 • trening zachowań wspierających utrzymanie pożądanych zmian
 • budowanie osobistego planu dalszego zdrowienia (co robić? w jaki sposób? gdzie?)

Celem zasadniczym programu jest to, aby osoba leczona:

 • rozpoznała osobiste, destrukcyjne nawyki związane z piciem
 • rozpoznała przekonanie i zachowania, które przyczyniły się do tego, że używała alkoholu w sposób szkodliwy
 • znalazła, z pomocą terapeuty, taki model picia, który nie będzie powodował zagrożeń i negatywnych konsekwencji w  życiu


O firmie

Ośrodek Leczenia Uzależnień Kliniki Versusmed
jest jedną z nielicznych, prywatnych placówek, prowadzących leczenie alkoholizmu, patologicznego hazardu i lekomanii w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami. Kadra Ośrodka posiada państwowe, najwyższe kwalifikacje, uprawniające do leczenia uzależnień. Nasza praca w sposób systematyczny konsultowana jest z superwizorem terapii uzależnień.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aktualności

15.02.2015 Leczenie lekomanii w pigułce Podstawowe informacje na temat terapii uzależnienia od leków. Gdzie i jak leczy się lekomanię ? 

CZYTAJ WIĘCEJ

09.02.2015 Terapia par w ośrodku leczenia alkoholizmu cz.2 Druga część artykułu o wspólnej pracy z parą w ośrodkach leczenia alkoholizmu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt

Zadzwoń lub napisz.
Wiemy czym jest uzależnienie.

tel: 12 281 08 59 lub 505 251 858
e-mail: biuro@versusmed.pl

OK, ukryj informację Ta strona używa plików cookies (więcej informacji)