Znajdź nas na Google Plus Znajdź nas na Facebook
Mapa strony Kontakt

UWOLNIJ SIĘ
Profesjonalnie leczymy uzależnienia

Bezpłatny punkt konsultacyjny

tel: 517 288 578 |

Wybierz odpowiedni turnus dla Twojego problemu.

Uzależnienie od leków lekomania Uzależnienie od leków  lekomania Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od narkotyków Uzależnienie od narkotyków Motywacja i diagnoza Informacje Motywacja i diagnoza Informacje
Versusmed | Ośrodek terapii uzależnień w tym leczenia alkoholizmu / Turnusy terapeutyczne

Turnus - odtrucie alkoholowe czyli detoks

Detoksykacja w przypadkach niewymagających ciągłej opieki medycznej możliwa jest po uprzedniej konsultacji lekarskiej. 

 

W uzasadnionych przypadkach  konieczne może okazać się skierowania Pacjenta na szpitalny oddział leczenia  alkoholowych zespołów abstynencyjnych, ze względu na realne zagrożenie powikłaniami. 

 Decydując się na zerwanie z uzależnieniem od alkoholu, warto wiedzieć, że często niezbędne jest przeprowadzenie tzw. odtrucia alkoholowego, powszechnie znanego jako detoks. Istnieje wiele różnych podejść do tego problemu - postaramy się przybliżyć Państwu najważniejsze informacje, jakie się z nim wiążą.

 

Detoks ekspresowy - dlaczego bywa niebezpieczny?

Wielu klientom zależy na tzw.ekspresowej detoksykacji. Rozumieją przez to zwykle wizytę lekarską w domu i kroplówkę, która szybko i całkowicie oczyści ich organizm i natychmiast "postawi na nogi". Ustalmy jednak zasadnicze fakty:

  • Po pierwsze taka „ekspresowa” detoksykacja bywa najzwyczajniej w świecie niebezpieczna. Zbyt szybkie i gwałtowne wypłukanie alkoholu z organizmu, przy braku dalszej, właściwej opieki u niektórych pacjentów może spowodować wystąpienie poważnych problemów zdrowotnych. Przyjmowanie często zlecanych jako wsparcie „po kroplówce” leków z grupy benzodiazepin także niesie liczne zagrożenia. Przypominamy, iż wlew kroplowy nie niweluje natychmiastowo i całkowicie alkoholu z krwi. Dochodzi tym samym do sytuacji, w której pacjent niejako łączy alkohol z tą specyficzną grupą leków. Niekiedy bywa to niebezpieczne, zawsze zaś wymaga stosownej opieki i monitoringu.
  • Po drugie żadna kroplówka, ani nawet dwie nie doprowadzi do tego, by pacjent wrócił do pełnej równowagi fizycznej i psychicznej. Detoks ograniczający się do tego typu zabiegów nie spowoduje więc, że po ciągu picia poczują się Państwo jak nowo narodzeni. Dochodzenie do pełnej równowagi wymaga co najmniej kilku dni, czasem dłużej - w zależności od kondycji pacjenta, długości ciągu picia, rodzaju spożywanego alkoholu, współistniejących chorób itd. Nie bez przyczyny standardowa detoksykacja w ośrodkach publicznych trwa zwykle od 7 do 10 dni.
  • Po trzecie - tak zwany szybki detoks nie gwarantuje, iż po jego zakończeniu nie będą Państwo odczuwać żadnych objawów zespołu abstynencyjnego, czyli tych wszystkich objawów, których chcieli Państwo uniknąć decydując się na odtrucie poalkoholowe. W efekcie często zdarza się, iż chwile po przeprowadzeniu „ekspresowego detoksu” samopoczucie pogarsza się na tyle, iż wiele osób wraca ponownie do picia, by złagodzić nieprzyjemne odczucia.


Sugerujemy tym samym, by Ci z Państwa, którzy będą chcieli zakończyć dłuższy ciąg picia, którzy spożywali alkohole niewiadomego pochodzenia lub niespożywcze, doświadczyli w przebiegu zespołu abstynencyjnego psychozy alkoholowej lub napadów padaczkowych, względnie mają inne problemy zdrowotne takie jak choroby przewlekłe itd. nie decydowali się na tzw. szybki  detoks. Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem przeprowadzenia odtrucia poalkoholowego będzie w takich przypadkach udanie się na Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych lub skorzystanie z oferty niepublicznych placówek oferujących detoksykacje kilkudniowe, w trakcie których będą Państwo konsultowani na bieżąco przez lekarza oraz w trakcie których będą Państwo, tak długo, jak będzie to konieczne, pod opieką pielęgniarską.

Dlaczego skuteczne odtruwanie poalkoholowe trwa u jednych dłużej, a u innych krócej?

Na początek kilka słów o tym, co to znaczy „skuteczna detoksykacja” . W momencie, w którym u osoby spożywającej alkohol dłużej, lub w dużej ilości, spada jego poziom - organizm przeżywa swojego rodzaju trzęsienie ziemi. Objawia się ono pod postacią licznych dolegliwości zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Na skutek intensywnego picia i jego zaprzestania destabilizacji ulegają liczne parametry biochemiczne. Destabilizacja jest tym większa, im dłużej spożywany był alkohol, im mocniejszy był, wreszcie - zależy tez najzwyczajniej w świecie od ogólnej kondycji pijącego oraz poziomu wyniszczenia organizmu przez często wieloletnie przecież picia.

Za skuteczny uważamy taki detoks, który doprowadza do ustabilizowania biochemicznych parametrów organizmu oraz ustąpienia objawów zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Czas potrzebny do tego, by osoba, która przerwała picie wróciła do podstawowej równowagi psychofizycznej nie może więc być jednakowy dla wszystkich, zależy bowiem w sposób naturalny od wszystkich czynników, które wymieniliśmy wyżej. Do równowagi szybciej wróci osoba, która piła krócej, słabsze alkohole, dobrej jakości, charakteryzuje się dobrym stanem zdrowia i nie jest wyniszczona przez alkohol. Skuteczna detoksykacja zajmuje więcej czasu w sytuacji, w której odtruwany jest pacjent pijący dużo, długo, alkohole niskiej jakości, cierpiący na inne dolegliwości, czy wreszcie wyniszczony przez alkohol. Powrót do równowagi trwa także zwykle dłużej u osób, które w przebiegu wcześniejszych zespołów abstynencyjnych mieli epizody psychozy poalkoholowej lub padaczki poalkoholowej.

Detoks a padaczka poalkoholowa

Padaczka alkoholowa to klasyczne napady drgawkowe, które pojawiają się, wbrew pojęciu „alkoholowa” nie w trakcie picia, ale właśnie po jego całkowitym przerwaniu lub drastycznym zmniejszeniu ilości wypijanego alkoholu. Zwykle występuje w czasie od 12 do 48 godzin po przerwaniu ciągu picia, a więc wtedy, kiedy następuje naturalne odtruwanie organizmu, wynikające ze spadku zawartości alkoholu we krwi.
Klasyczny napad charakteryzuje się widocznymi drgawkami, skurczami mięśni całego ciała, upadkami i utratą świadomości. Trwa średnio ok.1-2 minut. Po ustąpieniu opisanych objawów chory zwykle zapada w sen, po przebudzeniu zaś ma problemy z przypomnieniem sobie wydarzeń z okresu napadu. Na padaczkę alkoholową cierpią zwykle osoby spożywające duże ilości alkoholu, bądź pijące szkodliwie/nałogowo alkohol przez dłuższy czas, często wiele lat. Statystycznie rzecz ujmując zdecydowana większość populacji osób u których wystąpiły objawy padaczki alkoholowej to osoby używające alkoholu w sposób odpowiadający uzależnieniu.

Ponieważ objawy padaczki alkoholowej są bezpośrednio związane z intensywnym piciem i momentami, w których picie jest przerywane - nie jest ona chorobą trwałą. Objawy ustępują najczęściej w okresie kilku/kilkunastu dni od zakończenia picia. Powracają jednak w sposób oczywisty przy kolejnej próbie przerwania kolejnego ciągu picia. To, że jest to swego rodzaju choroba „okresowa” nie oznacza, że jest bezpieczna. Napad padaczkowy, bez względu na przyczyny z jakimi się wiąże, pozostawia w organiźmie,szczególnie zaś w mózgu, negatywne ślady. Wziąć także należy pod uwagę naturalne zagrożenia związane z towarzyszącymi napadom padaczkowym drgawkami, utratą świadomości, upadkami. Istnieje również zagrożenie, że u osób kontynuujących nałogowe spożywanie alkoholu przejdzie ona w tzw. późną padaczkę, której występowanie nie będzie już związane li tylko z momentem przerywania picia.

Właściwie przeprowadzona detoksykacja ma na celu m.in zapobieganie wystąpieniu ataków padaczkowych w przebiegu zespołu abstynencyjnego, minimalizowanie ich częstotliwości i intensywności oraz zabezpieczenie pacjenta, jeżeli napad wystąpił.

Gdzie przeprowadzać bezpieczne odtrucie poalkoholowe (detoksykację)?

Najpierw musimy zwrócić uwagę na fakt, iż w zupełnie innej sytuacji są osoby, które mimo mniej, czy bardziej intensywnego picia okresowego nie są uzależnione. One też mogą doświadczać objawów zespołu abstynencyjnego (popularnie zwanego „kacem”), jego intensywność nie jest jednak skrajnie nasilona, objawy zaś, zarówno fizyczne, jak i psychiczne są oczywiście przykre, ale nie tak trudne do zniesienia, jak w przypadku osoby uzależnionej od alkoholu. Zwykle osobom nieuzależnionym od alkoholu w zupełności wystarcza tzw. detoks domowy, polegający na aplikowaniu sobie dużej ilości napojów, zażywaniu środków bogatych w magnez, czy stosowanie innych, popularnych „metod”.

Osoby uzależnione, pijące krócej i mniej destrukcyjnie, cechujące się dobrym stanem zdrowia także mogą w niektórych przypadkach radzić sobie same, objawy zespołu abstynencyjnego będą jednak utrzymywały się dłużej i będą charakteryzowały się większą intensywnością.

Osoby uzależnione pijące dłużej, bardziej destrukcyjnie, lub używające alkoholi niskiej jakości lub niespożywczych powinny przerywać picie pod kontrolą lekarza. Taka opcja jest najzwyczajniej w świecie najbezpieczniejsza. Od decyzji lekarza uzależnić należy to, czy detoksykacje taką można przeprowadzić w trybie ambulatoryjnym (co jakiś czas konsultując się z lekarzem, przyjmując zlecone farmaceutyki), czy należy przeprowadzić ją w warunkach stacjonarnych.
Osoby pijące dłużej, bardziej destrukcyjnie, cechujące się innymi niż uzależnienie problemami zdrowotnymi, oraz osoby, które doświadczyły w przebiegu wcześniejszych zespołów abstynencyjnych psychozy poalkoholowej lub padaczki poalkoholowej powinny bezwzględnie przechodzić detoks w warunkach stacjonarnych, pozostając cały czas pod opieką i obserwacją.
Faktem jest jednak to, że w większości przypadków, szczególnie zaś w przypadku osób uzależnionych, kilkudniowe, stacjonarne odtrucie przebiega w sposób najbardziej komfortowy i bezpieczny.

 

Ważne!!! Odtrucie alkoholowe to zespół procedur medycznych stosowanych w celu zminimalizowania zaburzeń wywołanych zatruciem alkoholowym, demonstrujących się szczególnie intensywnie we wczesnym okresie tzw. trzeźwienia, w którym obniża się poziom alkoholu we krwi. Odtrucie alkoholowe powinno być dokonywane w odpowiednich warunkach, pod kontrolą lekarza, co daje możliwość reagowania na wypadek wystąpienia powikłań (padaczka, majaczenie alkoholowe - tzw. powikłany zespół abstynencyjny). Niezwykle ważnym czynnikiem jest także odpowiednie rozłożenie procesu detoksykacji / odtrucia w czasie. Zasadniczym błędem oraz działaniem nieetycznym jest wykonywanie tzw. odtruć ekspresowych. Zapobiegające powikłaniom doprowadzenie organizmu do stanu trzeźwości i stabilizacja parametrów biologicznych po ciągu picia wymaga bowiem co najmniej kilku dni systematycznych oddziaływań medycznych. Warto bowiem pamiętać, że okres, w którym Pacjent wymaga odtrucia alkoholowego jest okresem potencjalnie zagrażającym jego życiu.

Ci z Państwa, którzy chcieliby odbyć detoks na oddziale szpitalnym powinni zgłaszać się do specjalistycznej placówki medycznej - Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych. Zwykle oddziały takie stanowią jedną z komórek szpitala lub ośrodka terapii uzależnień. 

 

O firmie

Ośrodek Leczenia Uzależnień Kliniki Versusmed
jest jedną z nielicznych, prywatnych placówek, prowadzących leczenie alkoholizmu, patologicznego hazardu i lekomanii w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami. Kadra Ośrodka posiada państwowe, najwyższe kwalifikacje, uprawniające do leczenia uzależnień. Nasza praca w sposób systematyczny konsultowana jest z superwizorem terapii uzależnień.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aktualności

15.02.2015 Leczenie lekomanii w pigułce Podstawowe informacje na temat terapii uzależnienia od leków. Gdzie i jak leczy się lekomanię ? 

CZYTAJ WIĘCEJ

09.02.2015 Terapia par w ośrodku leczenia alkoholizmu cz.2 Druga część artykułu o wspólnej pracy z parą w ośrodkach leczenia alkoholizmu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt

Zadzwoń lub napisz.
Wiemy czym jest uzależnienie.

tel: 12 281 08 59 lub 505 251 858
e-mail: biuro@versusmed.pl

OK, ukryj informację Ta strona używa plików cookies (więcej informacji)