Znajdź nas na Google Plus Znajdź nas na Facebook
Mapa strony Kontakt

UWOLNIJ SIĘ
Profesjonalnie leczymy uzależnienia

Bezpłatny punkt konsultacyjny

tel: 517 288 578 |

Wybierz odpowiedni turnus dla Twojego problemu.

Uzależnienie od leków lekomania Uzależnienie od leków  lekomania Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od narkotyków Uzależnienie od narkotyków Motywacja i diagnoza Informacje Motywacja i diagnoza Informacje
Versusmed | Ośrodek terapii uzależnień w tym leczenia alkoholizmu / Turnusy terapeutyczne

Leczenie uzależnień formy organizacyjne

Skuteczne leczenie uzależnień to proces, który opiera się na konkretnej wiedzy dotyczącej tak samego uzależnienia, jak i specyfiki funkcjonowania osób uzależnionych. Powinno odbywać się w profesjonalnych placówkach lecznictwa odwykowego, które zatrudniają odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, posiadających uprawnienia państwowe: terapeutów uzależnień, psychologów i lekarzy. Zasadniczo stosuje się dwie podstawowe formy leczenia uzależnień.

Leczenie stacjonarne

Czyli tzw. leczenie zamknięte trwające, w zależności od specyfiki ośrodka, od 4 do 8 tygodni. Wbrew potocznym opiniom leczenie to nie łączy się z jakimkolwiek ograniczaniem wolności czy przebywaniem w zamkniętych oddziałach. Leczenie zamknięte, w przypadku uzależnień, rozumieć należy jako leczenie w ośrodku całodobowym. Jedynym, służącym zresztą pacjentom, ograniczeniem, jest tu konieczność przestrzegania konkretnego regulaminu, którego zadaniem jest wspomaganie procesu terapeutycznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa i warunków do zdrowienia Pacjentów.

Leczenie stacjonarne ogranicza się do realizacji tzw. podstawowego programu terapii uzależnień i bezwyjątkowo powinno być kontynuowane w trybie ambulatoryjnym (poradnie, przychodnie, gabinety prywatne) z częstotliwością właściwą dla indywidualnych potrzeb konkretnego Pacjenta.

Jest to niewątpliwie najlepsza forma terapii na początku leczenia, bezwzględnie wskazana dla osób, które doświadczają trudności z utrzymaniem dłuższych abstynencji czy też przebywają w środowiskach zagrażających abstynencji. Optymalna dla osób, które mogą pozwolić sobie na kilkutygodniowe odizolowanie od życia codziennego. Warunki, jakie stwarza leczenie stacjonarne, intensywność leczenia oraz częstotliwość kontaktu z terapeutami - odpowiednio wykorzystane dają solidne podstawy do efektywnego zdrowienia.

Leczenie ambulatoryjne

Prowadzone w poradniach, przychodniach i specjalistycznych gabinetach prywatnych. Leczenie podzielone jest zwykle na dwa (podstawowy i pogłębiony) lub trzy (wstępny, podstawowy i pogłębiony) etapy. Odbywa się ze średnią częstotliwością trzech spotkań w tygodniu na początku leczenia do jednego spotkania pod koniec procesu terapeutycznego. Profesjonalna placówka terapii uzależnień powinna zapewniać konsultacje lekarza psychiatry oraz - w razie potrzeby - farmakoterapię pod kontrolą specjalisty.

 

Obie formy leczenia - stacjonarna i ambulatoryjna - prowadzone powinny być dwutorowo, w trybie spotkań indywidualnych z terapeutą oraz spotkań grupowych. Terapia uzależnień, w uzasadnionych przypadkach zakłada także stosowanie farmaceutyków, ordynowanych po konsultacji lekarskiej, pod ścisłą kontrolą lekarza specjalisty.

Optymalne warunki dla zdrowienia stwarza połączenie omówionych wyżej form terapii, z mitingami AA, czyli spotkaniami samopomocowych grup trzeźwiejących alkoholików, na których dzielą się oni swoim doświadczeniem, udzielają sobie wsparcia, stanowiąc jednocześnie dla siebie trzeźwe, bezpieczne środowisko społeczne.

O firmie

Ośrodek Leczenia Uzależnień Kliniki Versusmed
jest jedną z nielicznych, prywatnych placówek, prowadzących leczenie alkoholizmu, patologicznego hazardu i lekomanii w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami. Kadra Ośrodka posiada państwowe, najwyższe kwalifikacje, uprawniające do leczenia uzależnień. Nasza praca w sposób systematyczny konsultowana jest z superwizorem terapii uzależnień.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aktualności

15.02.2015 Leczenie lekomanii w pigułce Podstawowe informacje na temat terapii uzależnienia od leków. Gdzie i jak leczy się lekomanię ? 

CZYTAJ WIĘCEJ

09.02.2015 Terapia par w ośrodku leczenia alkoholizmu cz.2 Druga część artykułu o wspólnej pracy z parą w ośrodkach leczenia alkoholizmu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt

Zadzwoń lub napisz.
Wiemy czym jest uzależnienie.

tel: 12 281 08 59 lub 505 251 858
e-mail: biuro@versusmed.pl

OK, ukryj informację Ta strona używa plików cookies (więcej informacji)