Znajdź nas na Google Plus Znajdź nas na Facebook
Mapa strony Kontakt

UWOLNIJ SIĘ
Profesjonalnie leczymy uzależnienia

Bezpłatny punkt konsultacyjny

tel: 12 281 08 59 | 505 251 858

Wybierz odpowiedni turnus dla Twojego problemu: Uzależnienie od leków lekomania Uzależnienie od leków  lekomania Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od hazardu Uzależnienie od narkotyków Uzależnienie od narkotyków Motywacja i diagnoza Informacje Motywacja i diagnoza Informacje
Versusmed | Ośrodek terapii uzależnień w tym leczenia alkoholizmu / Turnusy terapeutyczne

Leczenie uzależnień formy organizacyjne

Skuteczne leczenie uzależnień to proces, który opiera się na konkretnej wiedzy dotyczącej tak samego uzależnienia, jak i specyfiki funkcjonowania osób uzależnionych. Powinno odbywać się w profesjonalnych placówkach lecznictwa odwykowego, które zatrudniają odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, posiadających uprawnienia państwowe: terapeutów uzależnień, psychologów i lekarzy. Zasadniczo stosuje się dwie podstawowe formy leczenia uzależnień.

Leczenie stacjonarne

Czyli tzw. leczenie zamknięte trwające, w zależności od specyfiki ośrodka, od 4 do 8 tygodni. Wbrew potocznym opiniom leczenie to nie łączy się z jakimkolwiek ograniczaniem wolności czy przebywaniem w zamkniętych oddziałach. Leczenie zamknięte, w przypadku uzależnień, rozumieć należy jako leczenie w ośrodku całodobowym. Jedynym, służącym zresztą pacjentom, ograniczeniem, jest tu konieczność przestrzegania konkretnego regulaminu, którego zadaniem jest wspomaganie procesu terapeutycznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa i warunków do zdrowienia Pacjentów.

Leczenie stacjonarne ogranicza się do realizacji tzw. podstawowego programu terapii uzależnień i bezwyjątkowo powinno być kontynuowane w trybie ambulatoryjnym (poradnie, przychodnie, gabinety prywatne) z częstotliwością właściwą dla indywidualnych potrzeb konkretnego Pacjenta.

Jest to niewątpliwie najlepsza forma terapii na początku leczenia, bezwzględnie wskazana dla osób, które doświadczają trudności z utrzymaniem dłuższych abstynencji czy też przebywają w środowiskach zagrażających abstynencji. Optymalna dla osób, które mogą pozwolić sobie na kilkutygodniowe odizolowanie od życia codziennego. Warunki, jakie stwarza leczenie stacjonarne, intensywność leczenia oraz częstotliwość kontaktu z terapeutami - odpowiednio wykorzystane dają solidne podstawy do efektywnego zdrowienia.

Leczenie ambulatoryjne

Prowadzone w poradniach, przychodniach i specjalistycznych gabinetach prywatnych. Leczenie podzielone jest zwykle na dwa (podstawowy i pogłębiony) lub trzy (wstępny, podstawowy i pogłębiony) etapy. Odbywa się ze średnią częstotliwością trzech spotkań w tygodniu na początku leczenia do jednego spotkania pod koniec procesu terapeutycznego. Profesjonalna placówka terapii uzależnień powinna zapewniać konsultacje lekarza psychiatry oraz - w razie potrzeby - farmakoterapię pod kontrolą specjalisty.

 

Obie formy leczenia - stacjonarna i ambulatoryjna - prowadzone powinny być dwutorowo, w trybie spotkań indywidualnych z terapeutą oraz spotkań grupowych. Terapia uzależnień, w uzasadnionych przypadkach zakłada także stosowanie farmaceutyków, ordynowanych po konsultacji lekarskiej, pod ścisłą kontrolą lekarza specjalisty.

Optymalne warunki dla zdrowienia stwarza połączenie omówionych wyżej form terapii, z mitingami AA, czyli spotkaniami samopomocowych grup trzeźwiejących alkoholików, na których dzielą się oni swoim doświadczeniem, udzielają sobie wsparcia, stanowiąc jednocześnie dla siebie trzeźwe, bezpieczne środowisko społeczne.

O firmie

Ośrodek Leczenia Uzależnień Kliniki Versusmed
jest jedną z nielicznych, prywatnych placówek, prowadzących leczenie alkoholizmu, patologicznego hazardu i lekomanii w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami. Kadra Ośrodka posiada państwowe, najwyższe kwalifikacje, uprawniające do leczenia uzależnień. Nasza praca w sposób systematyczny konsultowana jest z superwizorem terapii uzależnień.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aktualności

15.02.2015 Leczenie lekomanii w pigułce Podstawowe informacje na temat terapii uzależnienia od leków. Gdzie i jak leczy się lekomanię ? 

CZYTAJ WIĘCEJ

09.02.2015 Terapia par w ośrodku leczenia alkoholizmu cz.2 Druga część artykułu o wspólnej pracy z parą w ośrodkach leczenia alkoholizmu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt

Zadzwoń lub napisz.
Wiemy czym jest uzależnienie.

tel: 12 281 08 59 lub 505 251 858
e-mail: biuro@versusmed.pl

OK, ukryj informację Ta strona używa plików cookies (więcej informacji)